Vi lyser upp

Fortum bidrar till ett ljusare samhälle. Vi arbetar aktivt och energieffektivt för att på tillförlitligt sätt lysa upp vår omvärld, såväl lokalt som globalt.

Stockholms stads julbelysning

Sedan 2012 har vi ett samarbete med Stockholms stad där vi sponsrar stadens julbelysning. Sammanlagt består belysningen av drygt 710 000 LED-lampor som tillsammans förskönar Stockholm i en genomtänkt och sammanhållen julbelysning. Samtidigt så behövs el för bara motsvarande 1067 kronor* om dagen för att hålla all denna julbelysning igång, tack vare energieffektiv LED-belysning.

Julen är inte lika ljus för alla

I samband med att 2014 års julbelysning tändes så inledde vi initiativet Ljusare jul i samarbete med Stockholms Stadsmission. Målet med initiativet var att synliggöra att minst 2866 personer lever i hemlöshet i Stockholm.

Belysningsprojektet

Mellan 2006-2010 hade vi ett långsiktigt projekt i samarbete med Stockholm stad där vi förbättrade  belysningen i mörka och otrygga områden. Syftet var att skapa ett tryggare och trevligare Stockholm. Bland annat ledde detta projekt till att Mariatorget, Finlandsparken, Humlegården och Londonviadukten fick ny belysning.

GIVEWATTS

På den årliga, globala klimatmanifestationen Earth Hour har vi sedan 2011 valt att lysa upp istället för att släcka ner, genom att skänka solcellslampor till Afrikanska länder i samarbete med organisationen GIVEWATTS.

El i hemmen

Utöver dessa projekt så bidrar den elektricitet som vi producerar varje dag till att lysa upp svenska hem, gator och torg. Elektriciteten skapar på så vis ett ljusare, tryggare och mer hållbart samhälle.

*Vi använder ett pris på 1,50 kr/kWh för att beräkna kostnaden eftersom det är det jämförelsepris som bland annat Energimyndigheten använder. Dagens elpriser ligger på betydligt lägre nivå än så, så i verkligheten är kostnaden lägre.

2016-01-27