"Med sikte på en renare huvudstad"

Arth Uddin 
 
 Arth Uddin
 Titel: Driftingenjör, Fortum Värme
 Utbildning: Civilingenjör med inriktning på kemiteknik, KTH, samt ekonom, Stockholms universitet, examen 2014.
 Bästa hållbarhetstips: Satsa på fjärrvärme och långsiktigt smarta energilösningar.Sopbilarna går i skytteltrafik till Högdalsverket där hushållens sopor omvandlas till el och värme. I kontrollrummet sitter driftingenjören Arth Uddin och övervakar förbränningsprocessen.

Under några intensiva år studerade Arth Uddin till både civilingenjör och ekonom samtidigt som han arbetade skift som drifttekniker på Fortum Värme. I dag jobbar han som driftingenjör på Högdalsverket och Hammarbyverket, som producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el till hushåll och industrier i södra Stockholm.
– Det känns bra i hjärtat att veta att vi fyller en samhällsviktig funktion. Varje dag kör sopbil efter sopbil in till Högdalsverket och lastar av hushållens sopor, som sedan omvandlas till värme och el och går tillbaka till hushållen.

Arth Uddin arbetar i ett skiftteam tillsammans med ett antal operatörer och drifttekniker. Hans uppgift är att övervaka och optimera förbränningen och lösa de problem som uppstår.
– Vi blandar avfall med olika innehåll för att få en så jämn tillförsel och optimal förbränning som möjligt. Temperaturen i förbränningsugnarna ligger på runt 1000 grader. Soporna omvandlas till aska och rökgaser, som värmer upp vatten som sedan går ut i fjärrvärmenätet. Utsläppen är minimala. Rökgaserna renas i flera steg innan de släpps ut i luften och även vattnet renas från föroreningar. 

Omställningen till icke-fossila bränslen är en bidragande orsak till att luftkvaliteten i Stockholm är bättre än i många andra huvudstäder. På Fortum Värme använder man utöver hushållssopor även olivkärnor och restavfall från skogsindustrin som bränsle. Det långsiktiga målet är att bli en koldioxidneutral producent av el och värme.
– Det som avgjorde valet av arbetsgivare är att Fortum tar ansvar för såväl miljön som sina medarbetare. Företaget är mån om att vi medarbetare trivs och mår bra och erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, företagshälsovård, hälsokontroller och kompetensutveckling. Vill man ta nästa kliv i karriären finns en rad olika roller och verksamhetsområden att välja bland. Utöver möjligheterna till utveckling uppskattar jag också den vänskapliga atmosfären. I mitt skiftteam är gemenskapen stark och vi umgås även på fritiden.

Arth Uddin rekommenderar unga ingenjörer som vill arbeta för en mer hållbar värld att ta sikte på energibranschen.
– Hur vi producerar energi har stor påverkan på klimatet. Det är kanske den viktigaste frågan av alla just nu. Vi måste hitta mer energieffektiva och miljövänliga lösningar och där ligger Fortum i framkant med satsningar på bland annat våg-, vind- och solkraft.

2016-04-18