"Vi ligger i framkant gällande tekniska lösningar och miljötänk"

Greta Brännlund

   Greta Brännlund

 
 
 
 
 
 
 
   Titel: Asset manager, Söderort Stockholm
 
 
 
 
 
 
 
   Utbildning: Civilingenjör, elektroteknik,
     KTH
 
 
 
 
 
 
 
   Därför arbetar jag på Fortum:
 
 
 
 
 
 
 
     Energibranschen är oerhört spännande,
    här får jag jobba med något som påverkar 
    alla människors vardag. 

Greta Brännlund är ett lysande exempel på att det går att vara ung och göra snabb karriär inom Fortum. För två år sedan började hon sin Fortum-karriär som exjobbare, idag är hon områdesansvarig på Fortum Distribution.

Du arbetar på avdelningen Lokalnät Stockholm. Berätta vad ni gör! 

- Vår avdelning äger och planerar projekten som görs inom Stockholms lokalnät, här arbetar vi bland annat med långsiktig nätplanering för att skapa ett hållbart elnät. Projektens storlek och karaktär varierar.  Det kan handla om större nybyggnadsprojekt initierade av Stockholms stad,ett exempel  är det nya Årstafältet, där man planerar att bygga  4000 bostäder och 2600 arbetsplatser. Härplanerar vi det nya elnätet, vi tittar bland annat på hur stort effektbehovet kan komma att bli  och på hur många nätstationer som kommer att behövas. Vi arbetar även med reinvesteringsprojekt, som överlastat och åldrat elnät samt kundrelaterade projekt, som nyanslutningar och kabelflyttar.

Du har hunnit med mycket på kort tid på Fortum, berätta mer!

- Jag skrev mitt exjobb för Fortum hösten 2010, vilket också visade sig bli en perfekt ingång in i företaget. På våren 2011 blev jag anställd som Nätplanerare på vår enhet Lokalnät Stockholm och idag är jag Områdesansvarig på samma avdelning. Det känns kul att jag, trots min unga ålder, får en chans att visa vad jag kan och axla ett stort ansvar. Stödet jag har från chefer och hjälpsamma kollegor är betryggande. Jag är ett bra exempel på att det  verkligen går att göra karriär inom bolaget.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Att jag faktiskt ser resultatet av mitt arbete. Men också för att vi ligger i framkant både gällande tekniska lösningar och miljötänk.

 

2015-03-31