"Som chef söker jag alltid nästa nyckel till utveckling"

Maria Danielsson 
 
 Maria Carvinge
 Titel: Head of Customer Center
 Utbildning: Ekonomi, Uppsala universitet, examen 1993
 Om jag inte hade jobbat med energifrågor hade jag jobbat med: Verksamhetsutveckling


  

Maria Carvinges karriär på Fortum har gått i ledarskapets tecken. I tolv år har hon chefat över olika arbetsgrupper och kundcenter, och det tog inte lång tid för henne att lära sig nyckeln till ett bra ledarskap: att få medarbetarna med på tåget.

Som Head of Customer Center på Fortum Värme arbetar Maria med fjärrvärme. Kunderna är företag, bostadsrättsföreningar och villaägare, och Marias jobb kretsar kring två huvuduppdrag. Det första är att effektivisera processer kring kundernas betalningar.
– Mitt team ska se till att kundens väg från konsumtion till betalning – ”meter to cash” som det kallas – går så smidigt som möjligt. Det handlar om att få in kundernas mätvärden, få ut fakturor snabbt och säkerställa att betalningarna kommer in. Maria arbetar också med att skapa långsiktiga kundrelationer, något som hon gör genom att utveckla så kallade kundvårdsprogram. Målet är att kunderna ska se Fortum som en partner hellre än som ett stort energibolag. Vi vill vara enkla att ha att göra med, omtänksamma och moderna. Det finns många sätt att göra det på – vi har exempelvis tagit fram en användbar app och ett system där alla kunder har en personlig värmerådgivare, precis som du kan ha en personlig bankman.

För Maria har åren på Fortum till stor del handlat om förändringar. Tekniken, ekonomin och politiken som omger energibranschen utvecklas snabbt, och det ställer i sin tur nya krav på både Fortums processer och medarbetare.
– Jag har gjort en djupdykning i förändringsprocesser de senaste åren. Jag går gärna på föreläsningar och läser böcker om frågor som präglar mitt jobb, och förändring är en av de sakerna.

Det hon har upptäckt är att förändring kan upplevas som något mycket positivt eller något mycket negativt, och att den avgörande faktorn är känslan av delaktighet.
– Känner mina medarbetare att de kan påverka förändringen blir situationen en helt annan än om de känner att de står utanför den. Därför arbetar vi mycket med delaktighet här. Krav på förändring och effektivisering ska ju ändå i längden vara bra för medarbetarna. Det handlar inte om att slita ut dem genom att få dem att jobba mer, utan om att utveckla processerna så att deras jobb blir enklare.

Även när det gäller den egna karriären har förändring varit ett ledord för Maria. Innan hon kom till Fortum arbetade hon inom mindre företag och hon menar att skillnaden mellan de två är betydande. Fortums storlek ger henne friheten att utvecklas i sin yrkesroll och som person.
– Jag har kompisar som då och då frågar om jag fortfarande är kvar på Fortum och blir överraskade när jag svarar ja, eftersom jag har varit här så länge. Men på frågan om jag gör samma sak nu som senast de frågade blir svaret nästan alltid ”Nej, absolut inte.”

 

2015-09-24