Hängiven ledare med fokus på hållbar energiförsörjning

Marika Rotevall

 Marika Rotevall
 Titel: Driftchef, Produktion och distribution region Nordväst.
 Utbildning: Biologi- och energiingenjör, Mittuniversitetet samt Växjö universitet, examen 2002.
 Oumbärligt på jobbet: Min mobiltelefon. Jag ansvarar för en stor region och många medarbetare. Kommunikation är därför en viktig del av jobbet.

Driftchefen Marika Rotevall är inte bara mån om klimatet i sin arbetsgrupp utan också om att Stockholm värms upp med minimal klimatpåverkan.
 
Marika Rotevall är driftchef på Fortum Värme och ansvarar för drift och produktion i regionen Nordvästra Stockholm. Utöver Bristaverket i Märsta, som producerar fjärrvärme och el av hushållsavfall och restprodukter från skogen, ingår även Hässelbyverket och ett antal spetsanläggningar i hennes ansvarsområde.
– Fortums långsiktiga ambition är att vara en koldioxidfri producent av kraft och värme. För att nå dit ökar vi kontinuerligt användningen av biobränslen samtidigt som vi arbetar för att minska våra utsläpp. När det nya biokraftvärmeverket i Värtan, som blir Sveriges största, tas i drift i vår minskar vår användning av fossila bränslen ytterligare, liksom våra koldioxidutsläpp. Att vara med och bidra till en mer hållbar energiförsörjning är något som engagerar både mig och mina kollegor.

I den grupp Marika Rotevall leder finns 55 medarbetare och sex skiftlag som ser till att värmeproduktionen håller en jämn nivå och inte drabbas av störningar. Säkerhet är en central fråga, men mjuka frågor som arbetsklimat och medarbetarengagemang står också högt på Marika Rotevalls agenda.
– Det var den spännande tekniken inom energisektorn som lockade mig till Fortum för snart 13 år sedan. Under årens lopp har jag blivit allt mer intresserad av ledarskap och hur man får medarbetare att växa. Jag praktiserar ett nära ledarskap och vill att mina medarbetare ska känna sig utmanade och bidra till både sin egen och företagets utveckling. Arbetsklimatet är avgörande för om medarbetarna trivs och hos oss ska alla känna sig respekterade och inkluderade.

Fortum verkar i en bransch i snabb förändring där teknikutveckling, globalisering och politisk vilja driver på arbetet med att skapa framtidens energilösningar. Fortum kan inte bara erbjuda sina elkunder närproducerad vattenkraft utan gör även stora satsningar på vind-, sol- och vågkraft. För ingenjörer och ekonomer som vill bidra till ett hållbart samhälle finns ett stort utbud av karriärmöjligheter.
– Fortum står inför en generationsväxling, vilket innebär att vi har ett stort behov av nya medarbetare. Oavsett om du vill arbeta med underhåll, styrsystem, elhandel eller nya investeringar så finns en mängd spännande roller. Själv började jag min karriär som drifttekniker och fortsatte sedan som driftingenjör innan jag gick över till underhållssidan. Några år senare började jag min ledarkarriär. På Fortum står du nämligen aldrig still utan blir ständigt coachad framåt i karriären.

2016-04-18