"Hållbara lösningar är en central del av Fortums strategi, här får jag vara med i ett större sammanhang"

Sezar Moustafa
 
 Sezar Moustafa
   Titel: Dammtekniskt sakkunnig
   Utbildning: Civilingenjör, miljö och vattenteknik, Griffith University, Australien
    Därför arbetar jag på Fortum:
    Här får alla vara med och påverka. Jag ser verkligen resultatet av mitt arbete.
 
 

 I sitt jobb som dammtekniskt sakkunnig hanterar Sezar Moustafa både människor och teknik. Efter tre och ett halvt år på Fortum tycker han fortfarande att det är kul att gå till jobbet. Teamkänslan är stark och hållbarhet samt dagliga utmaningar står i fokus.

Berätta, vad gör en dammtekniskt sakkunnig?

- Vi på Fortum förvaltar ett stort antal dammanläggningar runt om i landet. I min roll har jag helikopterperspektivet över dammarnas välmående och tittar bland annat på stabiliteten och läckaget. Vi kontrollerar och säkerställer regelbundet att dammanläggningen håller en hög säkerhet, kartlägga eventuell risknivå samt göra analyser och ge förslag på åtgärder och prioriteringsförslag. Man kan säga att jag är generalist inom ett smalt område - jag har kunskap inom bland annat geologi, hydrologi, mekanik och betong, men behöver också kunna samarbeta med och hantera olika typer av människor. Det är ett utmanande och roligt jobb som aldrig tar slut.

Hur arbetar ni med hållbarhet?

- Hållbara lösningar utgör en central del av Fortums strategi, så här får jag verkligen vara med i ett större sammanhang. Vattenkraft är den viktigaste förnybara kraftkällan i Norden. En av de främsta fördelar är att den el som produceras inte ger några utsläpp av koldioxid eller andra växthusgaser. Vattenkraft har även en nyckelroll i det stora kraftsystemet, eftersom den hjälper till att skapa balans mellan produktion och förbrukning.

Berätta om ditt team!

- Vi är ett tiotal personer från Finland och Sverige som bland annat arbetar som kvalitets- och utvecklingsansvariga, dammtekniskt sakkunniga och mätingenjörer. Det är ett välbalanserat gäng, som har bra teamkänsla.   

2015-05-20