"Drivkraften är utmaningen - för mig är resan målet"

Stefan Piatidis

    Stefan Piatidis
    Titel: Unit Manager Customer Business
      Management
    Utbildning: Elektroingenjör från KTH
    Därför arbetar jag på Fortum:
     El är samhällsnytta, jag gillar att se när det
     lyser i husen hos våra kunder!
Som chef på en avdelning med över 50 anställda brinner Stefan för möjligheten att påverka och se sina medarbetare och teamchefer utvecklas. Utmaningen att hela tiden komma vidare och att nå nya mål skapar motivation och arbetsglädje.

Berätta om din karriär på Fortum!

- Jag har tidigare varit konsult och började jobba på Fortum för snart sju år sedan. Min första tjänst var som utrullningsansvarig för fjärravlästa mätare i Stockholmregionen. Efter ett år utvidgades mitt arbete till att ansvara för hela Sverige. Det var ett stort projekt och under några få år bytte vi ut mer än 864 000 elmätare. Ifjol fick jag möjlighet att leda det team hos oss som ansvarar för nyanslutningar, kundanläggningsförändringar och skadeståndsärenden. 

Vad karaktäriserar din ledarskapsstil?

- För mig är det viktigt med ett coachande förhållningssätt till mina medarbetare. Jag strävar efter att ställa frågor som leder till eftertanke, jag vill att mina medarbetare själva ska känna att de bidrar och löser affärskritiska problem. Att vinna med laget är det jag vill ska känneteckna min ledarstil.

Hur upplever du Fortum som arbetsgivare?

- På Fortum uppmanas både chefer och medarbetare att hitta nya lösningar och jag ser att det idag ges utrymme för att stanna upp och reflektera över situationer och dagliga utmaningar. Ambitionen är att bli ”benchmark of the industry”.

2013-04-04