"För mig är Fortum ett företag att leva och utvecklas i"

Thomas Tagesson

   Thomas Tagesson

    Titel: Head of Production Portfolio
       Development

     Utbildning: Ekonom
     Därför arbetar jag på Fortum:
      Tanken om långsiktighet och att skapa
      hållbarhet går igen även i karriärutveckling;
      För mig är Fortum ett företag att leva och
      utvecklas i.


Thomas har en gedigen karriär på Fortum och har haft möjlighet att arbeta i olika delar av energikedjan på flertalet positioner. För 15 år sedan började Thomas att jobba med kraftproduktion och haft förmånen att medverka till att bygga en stark enhet som idag verkar på en avreglerad marknad under ständig förändring.

Berätta om ditt jobb

- Jag arbetar i en enhet som ansvarar för att sälja vår elproduktion, dvs vad vi har alstrat i våra vatten-, vind-, kondens- och kärnkraftverk. Vi har kommit långt och har idag en gemensam funktion för både fysisk- och finansiell handel. På så sätt kan vi lättare optimera och analysera hela arbetskedjan, från långtidsplanering till övervakning och kontroll av vattenkraftsstationer samt kopplingen mot vår finansiella prissäkring. Det team jag ansvarar för har till uppgift att utveckla och stödja hela vår tradingverksamhet och ambitionen är att skapa enhetliga huvudprocesser för hela funktionen.

Hur arbetar din funktion med hållbarhet?

- Vi lägger stor vikt vid att vara en ansvarstagande aktör på såväl kort- som långsikt. Vi arbetar med att maximera inkomstsidan, men jag vill betona att vi är väldigt noga med att följa informella som formella regelverk som t ex vattenkraftsdomar och konkurrensrättsregler.

Vad är din syn på jobbrotation på Forum

- Jag har arbetat inom koncernen under mer än två decennier och har aldrig behövt fundera på att byta arbetsgivare eftersom det med jämna mellanrum har dykt upp nya och spännande tjänster internt. Jag tycker att Fortum är ett företag  som tar hand om sina medarbetare och här finns det goda möjligheter till karriärutveckling i lagom takt.

Har du något tips till studenter som är intresserade av att arbeta med elhandel?

- Ha tålamod och bygg din karriär långsiktigt. Ett råd för personer som är nyfikna på vårt område är att börja jobba i vår driftcentral och lära sig vår kärnverksamhet. Att ha god kompetens kring övervakning och styrning av våra vattenkraftverk är en god grund för en framtida karriär inom många olika delar av energibranschen.

2013-03-27