Medarbetarengagemang

Fortum Sound

Vi har under flera år använt vår medarbetarundersökning, Fortum Sound, för att mäta nöjdhet, engagemang för vår affär, gemensamma mål, kunder och ledarskap. Genom Fortum Sound kan vi mäta våra medarbetares åsikter och säkerställa att vår utveckling och aktiviteter är på rätt väg. Den senaste Fortum Sound-mätningen genomfördes i oktober 2016.

Resultatet i mätningen visade att våra medarbetare mår bra, att arbetsviljan är stark och att majoriteten av de anställda upplever att de har en bra balans mellan arbete och fritid. På företagsnivå är de största utvecklingsområdena ökad kommunikation och dialog om affärsstrategier och organisationsförändringar.

Fortum Sound genomförs ca var 18:e månad. I mätningen som genomfördes under hösten 2016 var svarsfrekvensen 87 % (2014: 84%).

2017-01-29