Vad kan vi erbjuda dig?

Vi på Fortum kan erbjuda dig mycket, däribland en hållbar karriär, en utmanande arbetsmiljö och en arbetsplats som präglas av förtroende och respekt.

En hållbar karriär

Hållbarhet går som en röd tråd genom hela vårt företag. Som medarbetare hos oss kommer du vara del av en organisation som arbetar i en framtidsbransch. Med visionen "For a cleaner world" har vi alltid blicken fäst på framtida energilösningar och hur vi kan fortsätta att säkerställa en ren, säker och stabil energiförsörjning för framtida konsumenter  

En arbetsplats som präglas av förtroende och respekt

Fortum är en arbetsplats som erbjuder stora utmaningar och ansvar vilket bygger på stort förtroende. Hos oss finns stor flexibilitet i arbetet så länge man levererar och bidrar till våra gemensamma mål. Vi tycker att det är viktigt att alla medarbetare kan hålla en god balans mellan privatliv och arbetsliv. Balansen kan gälla alltifrån hämtningar av barn på förskolan till att kunna hålla liv i sin träning eller andra intressen. Vår arbetsmiljö präglas av värme och ömsesidig respekt - det är kul att gå till jobbet!

För att hitta nya hållbara lösningar krävs att vi som jobbar på Fortum tränas i att utmana existerande arbetsformer. En grundpelare i vårt arbetssätt är därför att man inom arbetsgrupper och teams vågar utmana varandra och på så sätt tillsammans når nya och kreativa lösningar. Vår ledarskapsfilosofi bygger på att chefer har tillit till och coachar sina medarbetare att själva hitta utvecklingsmöjligheter och förbättringsåtgärder.

Utvecklingsmöjligheter

Att aktivt jobba med hållbar utveckling är vår passion, och en förutsättning för att nå framgång är konstant utveckling av alla medarbetare. Vi behöver alla kompetensutvecklas för att säkerställa fortsatt fokus på morgondagens hållbara lösningar. Målet är att alla anställda ska ha en individuell utvecklingsplan. Personens kompetensutveckling följs upp och dokumenteras varje år. I vilken riktning man vill utvecklas är upp till den enskilda individen, men med rätt driv och engagemang finns goda förutsättningar att växa och ta nya karriärskliv.

Jobbrotation

Eftersom vi arbetar i hela energikedjan finns stora möjligheter till karriärutveckling, både som specialist och som ledare. Vanliga förflyttningar hos oss är att inom sin division byta till andra arbetsuppgifter och ansvarsområden eller flytta till en annan division och arbeta med liknande utmaningar. Jobbrotation hos oss sker både horisontalt och vertikalt. Under 2012 skedde flera hundra förflyttningar internt inom företaget

Jobba utomlands

Vår verksamhet sträcker sig över flertalet länder och oavsett roll har du chans att jobba utomlands hos oss på längre eller kortare uppdrag. Internationella utbyten är en värdefull erfarenhet, både för dig och för Fortum som företag.

2017-11-17