Karriärbild

Balans i livet

På Fortum arbetar vi aktivt med att ta väl hand om våra medarbetare eftersom de är vår mest värdefulla tillgång. Du får utmaningar, men också stöd och du belönas för dina insatser. Flexibel arbetstid, kontinuerlig inlärning och fokus på välbefinnande utgör grunden för ökad motivation och förnyelseanda. Arbetsrotation mellan roller och länder har stor betydelse för karriärutvecklingen. Men viktigast av allt, vi lyssnar på våra anställda i ärenden som påverkar dem och gör vårt bästa för att förbättra varje medarbetares trivsel.

En strävan efter balans i arbetslivet

Våra anställdas välbefinnande är viktigt för oss. Balans mellan privat- och arbetsliv är en viktig källa till den energi som behövs. Vi erbjuder program och riktlinjer som hjälper de anställda att behålla balansen i arbetslivet allt eftersom livssituationen förändras: distansarbete, flexibla arbetstider, sabbatsår och ledighet för studier. Vidare finns såväl företagshälsovård som fritidsaktiviteter. Fortums breda utbud av idrottsklubbar är också populärt bland våra anställda. 

2011-03-16