Karriärbild

Dina resultat värdesätts

I vårt arbetsgivarbudskap står det:
"Vi förväntar oss att du bidrar till företagets framgångar och tar ansvar för dina handlingar. Vi lovar i vår tur att dina insatser kommer att belönas."

Dina idéer räknas

Att skapa en företagskultur där de anställda vet att deras ansträngningar uppskattas anser vi vara något av det viktigaste vi kan göra på Fortum. Vi uppmuntrar kreativitet och nya idéer och lyfter fram individuella resultat på många sätt, t.ex. på vårt intranät och i vår personaltidning.

Vi delar också ut Fortum Innovation Award varje år. Målet är att uppmuntra alla anställda att aktivt bidra med idéer och innovationer för att öka effektiviteten i den nuvarande verksamheten, möjliggöra tillväxt, främja hållbar utveckling och säkra långsiktiga affärs- och teknikmöjligheter.

Våra anställdas ersättningar och förmåner

Varje individs bidrag är viktigt för oss och alla anställda ska ha en rättvis ersättning och deras resultat ska belönas. Fortum har en prestationsbaserad lönefilosofi där de anställda belönas baserat på såväl individens som gruppens bidrag och prestation. Förutom en konkurrenskraftig grundlön ingår alla anställda på Fortum i systemet för årlig bonus. Målbonusnivåerna börjar på 5 % beräknat på årslönen.Vårt mål är att erbjuda en rad olika förmåner för de anställda, t.ex. friskvård, pension och försäkringar. Fortums mål är att erbjuda förmåner som är attraktiva och konkurrenskraftiga i varje land. Förmånerna är alltid landsspecifika och följer lokal praxis på marknaden.

2011-03-16