Karriärbild

Väx med oss

Den miljö vi gör affärer i utvecklas kontinuerligt. För att nå framgång måste vi vara innovativa, effektiva och ha resultatansvar. Ständig utveckling är en viktig hörnsten för vår framgång

Utvecklingsmöjligheter för alla

Utveckling av medarbetarna har funnits på Fortums dagordning i många år. Det sker genom årliga utvecklingssamtal där du tillsammans med din chef definierar dina nästkommande utvecklingsmöjligheter. Det finns tydliga processer för karriär- och utvecklingsplanering, olika chefsutvecklingsprogram, jobbrotation och extern utbildning.

Är du intresserad av jobbrotation?

Jobbrotation är ett viktigt verktyg för såväl individens som organisationens utveckling. Tack vare verksamhet i många länder finns också stora möjligheter att hitta internationella utmaningar inom företaget. En bra möjlighet för detta är att söka till det internationella traineeprogrammet. Läs gärna mer om Fortum Forerunner här.

Ledarskapsutveckling

Om du är intresserad av chefsuppgifter finns det flertalet olika ledarskapsprogram hos oss som stödjer din ledarskapsutveckling. Vi tror bra ledare har motiverade och engagerade medarbetare. Mer information om förstklassigt ledarskap på Fortum hittar du via länken nedan.

2012-12-19