Ett energiföretag som tar ansvar

​Klimatförändringarna är en av energisektorns tuffaste utmaningar framöver. Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra vår konkurrenskraft när det gäller klimatfrågor. Vi vill inte vara en del av problemet, vi vill vara en del av lösningen. Bli en av oss och gör skillnad!

När hållbar utveckling blir en framgångsfaktor

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare.

På Fortum anser vi att ett engagemang för hållbara energitjänster är en konkurrensfördel. Vi har varit det enda nordiska kraft- och värmeföretaget på det internationella Dow Jones Sustainability Index under flera år i rad. Vi har också valts ut som det mest ansvarstagande energiföretaget i Storebrands internationella jämförelse.

Över 90 % av vår produktion är koldioxidfri, vilket är bland det lägsta av Europas stora energibolag. Fortum är den största leverantören av miljömärkt el i Norden och vi säljer miljömärkt el till många kunder i Sverige och Finland.

Lever som vi lär

Att motverka klimatförändringar är en central del i Fortums strategi. Vi har därför satt upp högt ställda mål:

  • Specifika koldioxidutsläpp från kraftproduktionen ska, genomsnittligt under en femårsperiod, ligga under 80g/kWh. Specifika koldioxidutsläpp från värmeproduktionen i varje land ska minskas med minst 10% från 2006 års nivå. Fortums klimatmål utanför EU
  • Ökad energieffektivisering i kraftverken och minskade specifika utsläpp
  • Miljöcertifikat för alla verksamheter år 2010 (OAO Fortum från 2012) Koldioxidutsläppsgräns på 180g/km för Fortums tjänstebilar från och med april 2009

2012-12-19