Karriärbild

Förstaklassigt ledarskap

​Genom ständiga investeringar i ledarskap vill Fortum stärka medarbetarengagemang, effektivitet samt goda arbetsresultat.

Ledarskapsutveckling genomförs på koncernnivå genom bland annat flera längre ledarskapsprogram. För att täcka utvecklingsbehovet för chefer på olika nivåer varierar innehållet. Vidare kompletteras koncernens övergripande ledarskapsprogram med linjeorganisationens egna utvecklingsaktiviteter. Exempelvis ger jobbrotation möjlighet till såväl personlig- som professionell utveckling.

Chefers utveckling mäts varje år i en 360-graders utvärderingsprocess. Verktyget används för att identifiera viktiga utvecklingsområden samt stödja i chefers ledarskapsutveckling. Individuella ledarskapsprofiler används också som diskussionsunderlag i mål- och utvecklingssamtal.

Mål- och utvecklingssamtal är Fortums viktigaste process för att utveckla alla våra medarbetare. Genom en strukturerad process kommuniceras företagets och divisionernas övergripande mål och bryts ner så att varje medarbetares mål är i linje med företagets strategi.

Vi är övertygade om att bra ledare är nyckeln till att hitta välfungerade team och motiverade medarbetare.

2011-03-15