Karriärbild på Fortum

Fortum som arbetsgivare

Vad vi kan erbjuda som arbetsgivare och vad vi förväntar oss av dig? Det här förslaget utgör en grund och vägleder oss i arbetet på Fortum. Det definierar också hur vi ska samverka med varandra och med personer utanför företaget. Genom att arbeta enligt principerna kan vi nå vårt mål: Att vara en förebild för branschen – även som arbetsgivare.

Vi erbjuder en arbetsplats för motiverade och engagerade människor.
Vår framgång byggs på en gemensam värdegrund och på vår teamanda.
Vi är hängivna att utveckla framtiden och du kan förvänta dig att utvecklas tillsammans med oss.
Vi erbjuder stora professionella utmaningar och möjligheter.
Vårt åtagande innebär rättvis behandling av alla anställda samt ärlig och konstruktiv återkoppling på ditt arbete.
Vi förväntar oss att du bidrar till företagets framgång och tar ansvar för dina handlingar.
Vi i vår tur, lovar att dina insatser värdesätts.

Läs mer om Fortum via länken nedan.

2012-12-19