Exjobb

På Fortum ser vi examensarbeten och uppsatser som ett bra sätt att lära känna dig under studietiden, och för dig en bra möjlighet att få en känsla för våra affärsområden och vår kultur.

Aktuella examensarbeten och uppsatser

Aktuella förslag på examensarbeten och uppsatser hittar du på vår jobbportal Fortum Careers. Sök på lediga tjänster märkta med “THESIS”

Har du egna förslag på examensarbeten?

 
Du är varmt välkommen att presentera din idé för Fortums People Services. Skicka ditt CV och en beskrivning av din idé till PeopleServicesSweden@fortum.com så vidarebefordrar vi den till en medarbete som du kan fördjupa dialogen med.
 

Några av våra tidigare ex-jobbare!

 

Åsa Thurin och Caroline Gustafsson genomförde under våren 2015 sitt examensarbete på Fortum där de analyserade vilka affärsmodeller för elbilsbatterier som Fortum i framtiden kan använda. Förhoppningen är att projektet ska leda till att Fortum ska ta ett försprång i utvecklingen av nya hållbara energisystem.

De två ex-jobbarna studerade vid Uppsala Universitet och specialiserade sig mot energisystem.Under perioden av examensarbetet fick de praktisk inblick i organisationen och kunde bredda sitt nätverk inom energibranschen. De fick även möjlighet att delta på elbilskonferenser samt vara aktiva i andra pilotprojekt på Fortums huvudkontor i Finland.

På frågan om huruvida Åsa och Caroline skulle rekommendera andra studenter att utföra sitt examensarbete i samarbete med Fortum är de båda positiva. De tycker att de fått ett stort stöd från såväl sin handledare som många medarbetare och fått ta ett stort ansvar redan vid projektets början. Om deras tid på Fortum sammanfattar de lättast med tre ord: utvecklande, utmanande och kreativt.

Läs gärna mer om Åsa och Caroline på Fortums blogg

2016-10-21