Träffa oss

Varje termin besöker vi ett antal YH-skolor, högskolor och universitet runt om i Sverige. Ta chansen att träffa oss där!

Vi är nyfikna på dig och hur dina kunskaper, erfarenheter och drivkrafter kan komma till sin fulla potential hos oss! Vi erbjuder flertalet skosamarbeten varje år, bland annat lunchföreläsningar, studiebesök och temakvällar. 

För frågor gällande deltagande på karriärsaktiviteter eller andra former av samarbeten, vänligen kontakta Karolina Goliat på karolina.goliat@fortum.com

2015-12-10