Våra arbetsområden

På Fortum kan du arbeta inom en rad olika områden runt om i Sverige och utomlands. Här kan du läsa mer om de områden som vår verksamhet omfattar.

Vattenkraft  

Visste du att Fortum är en av de största och mest erfarna vattenkraftsproducenterna i Norden? Fördelarna med vattenkraft är många, den är bland annat en ren och förnybar energiform samtidigt som den är driftsäker. Hos oss på Fortum jobbar många duktiga specialister med att säkerställa att vår vattenkraftsproduktion fungerar optimalt. Här kan du bland annat arbeta som dammtekniskt sakkunnig, generatoringenjör/-specialist, servicetekniker eller projektingenjör.

Lär känna Sezar som jobbar som dammtekniskt sakkunnig inom vattenkraftsområdet hos oss!

Sol, vind och våg

Solekonomi är Fortums vision för ett hållbart framtida energisystem. Energisystemet för en solekonomi är flexibelt och effektivt. Solenergi kan fångas på många olika sätt, antingen direkt som solel eller solvärme, eller indirekt som vattenkraft, vågkraft, vindkraft, bioenergi eller bergvärme.

Lär känna Anna som jobbar med utvecklingen av solkraft

Elhandel

Vår elhandelsavdelningen arbetar med kort- och långtidsplanering av Fortums elproduktion. Här prissätter och säljer vi Fortums elproduktion till elbörsen Nordpool, samt ansvarar för att styra och övervaka vår vattenkraft. Inom elhandeln kan du bland annat arbeta som produktionsoptimerare, Trading- and Portfolio Manager samt Portfolio Risk Manager.

Lär känna Wince som jobbar på vår elhandelsavdelning!

New Business

Vill du jobba med affärsutveckling och investeringar i framtida klimatsmarta energilösningar? På Fortum New Business arbetar vi för att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Avdelningen driver bland annat arbetet med smarta elnät, smarta hus, infrastruktur för laddning av elbilar samt solcellspaneler. Här kan du bland annat jobba som Business Developer.

Träffa Markus som jobbar med Charge & Drive

Electricity Sales and Marketing (ESM)

Hos oss på Fortum finns ett av de ledande elhandelsföretagen på den nordiska elmarknaden. Här marknadsförs och säljs el, som är producerad utan koldioxidutsläpp, till 1,2 miljoner privat- och företagskunder i Sverige, Finland och Norge. Vårt mål är att bli kundernas naturliga val av energileverantör på nordiska marknaden. På ESM kan du bland annat arbeta som Sales Manager, Produkt Manager, Portfolio Manager, Forecasting Manager, Business Controller.

Träffa Mattias som arbetar med att paketera våra erbjudanden till slutkund! 

Kraftvärmeproduktion

Fortum är en föregångare inom miljöanpassad kraftvärmeproduktion och stora investeringar görs för utbyggnad av produktionen inom Stockholmsområdet. Kraftvärme täcker cirka 10 procent av världens tillgångar på el och har en betydelsefull global tillväxtpotential. Det är och ett mycket effektivt sätt att producera fjärrvärme och el, eftersom det utvinns ur samma bränsle. Inom kraftvärmeproduktion på Fortum kan du bland annat arbeta som drifttekniker, driftingenjör.

Träffa Camilla och Maria som arbetar med frågor rörande vår värmeproduktion!

 …och mycket mer!

I ett stort internationellt bolag som Fortum är vi självklart i behov av duktiga medarbetare till bland annat vår HR-organisation, Kommunikationsavdelning, IT, Kundtjänst, Inköp och Ekonomi. Håll utkik bland våra lediga tjänster för att söka och bli en del av vårt team!

Träffa Marie som arbetar med ledarskapsutveckling!

2017-01-26