Förvaltning och styrning

Fortums huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Helsinki.

​Styrningen av bolaget är baserat på Finlands lagar och företagets bolagsordning. Bolaget följer den finländska koden för bolagsstyrning (Corporate Governance) 2010. Corporate Governance-koden har publicerats på Värdepappersmarknadsföreningens webbsidor på engelska.

Fortum upprättar bokslut och delårsrapporter enligt finländsk lag. De publiceras på finska och engelska. Den internationella redovisningsmetoden (IFRS) infördes 2005. Dessutom följer Fortum de regler som gäller för NASDAQ OMX Helsinki.

Investerare

Fortum Abp:s första handelsdagen var den 18 december 1998 och företagets aktier (FUM1V) är noterade på Helsingfors fondbörs. Den första handelsdagen var den 18 december 1998. Industriell sektor enligt GICS: Electric utility.
 
Vi hänvisar till vår koncernsajt fortum.com för all information om utdelningspolicy, aktiekurser och all övrig finansiell information.

2015-05-20