Forskning och utveckling

Vi är nästa generations energibolag och vårt syfte att producera energi som gör livet bättre för nuvarande och kommande generationer. För att förbli nästa generations energibolag satsar vi på Fortum mycket på forskning och utveckling.

För att kunna leverera hållbara lösningar som uppfyller kraven på låga utsläpp, resurseffektivitet och leveranssäkerhet, och för att kunna leverera utmärkta resultat till våra aktieägare har vi ett forsknings och utvecklingsprogram som innefattar alla delar av vår verksamhet. Från el och värmeproduktion till distributionen av värme, och försäljningen av våra produkter.

Syftet med vår forskning och utveckling (R&D) är att förbättra Fortums konkurrenskraftighet och skapa ny grund för lönsamhet. Inom R&D har vi ett långsiktigt mål som ligger i linje med vårt grundläggande syfte: att möjliggöra en koldioxidfri framtid för Fortum, för de samhällen vi verkar i och för kommande generationer. Varje nytt forskningsprojekt bedöms mot högt ställda krav på utsläppsminskningar och resurseffektivitet. Det ultimata målet för vår R&D är att kunna ge våra kunder ett mervärde genom mer effektiv energiproduktion, bekvämare och bättre produkter samt en bättre miljö.

Vi har definierat detta genom att ha tre fokusområden för R&D:

  • utmärkta prestationer inom våra verksamhetsområden
  • möjliggöra tillväxt
  • bidra till ett koldioxidfritt energisystem på lång sikt

2015-09-08