Vi räknar med sol 365 dagar om året

Vi har en vision och den kallas solekonomi. Det betyder att all vår energi i framtiden ska vara baserad på solen. Direkt från solpaneler och solfångare eller indirekt via vattenkraft, vågkraft, vindkraft, biomassa eller jordvärme. På resan förfinar vi dagens teknik samtidigt som vi letar efter morgondagens lösningar.

Vi effektiviserar våra kärnkraftverk och vattenkraftverk samtidigt som vi bygger nya resurseffektiva kraftvärmeverk (som producerar både fjärrvärme och el). Vi testar solenergi på nordliga breddgrader och anlägger världens största vågkraftspark. Och fler projekt är på gång.

Vi är övertygade om att solekonomin går att kombinera med tillväxt. Men omställningen kommer att kräva mer forskning, större investeringar och ett gemensamt beslutsfattande i hela samhället. Vi vill vara med och driva på. Självklart för att vi bryr oss om hur världen ska se ut för kommande generationer men också för att vi som energibolag vill leda utvecklingen. Vårt mål är tydligt, och alla som vill är välkomna att följa med. Mot ljusare tider.


 

2017-01-13