Laddguldet 2017 - Sveriges sex bästa elbilskommuner valda

Sex kommuner är i final till Laddguldet - Sveriges bästa elbilskommun. Juryn har valt ut de kommuner som de anser ger  de bästa förutsättningarna för elbilar, har bäst laddinfrastruktur och på det hela taget är föredömen för personer som vill äga, köra och ladda sin elbil.
- Många kommuner har en bra utveckling och strategi för att bygga laddinfrastruktur. Men de kommuner som vi har valt ut utmärker sig alla även i "mjukare" frågor i och med att de konsekvent arbetar med projekt och satsningar för att premiera elbilarnas framväxt, säger jurymedlemmen Tobias Henmark, chef för Fortum Charge & Drive i Sverige.

 

De sex nominerade kommunerna som tagit sig till final är Östersund, Kalmar, Falun, Stockholm, Gävle och Jönköping. Juryn har i sin bedömning tagit hänsyn till volymer, fordon och laddplatser, hur fördelningen mellan kommunal respektive privat regi ser ut samt vilka informationsinsatser som görs. Till exempel är Jönköping, en kommun som arbetar för en bra laddinfrastuktur och har många laddpunkter  i gatumiljö .Stockholm, har en långsiktig strategi för eltransporter där samverkan sker med andra aktörer genom återkommande rundabordssamtal. Juryn har även tittat på hur kommunen arbetar utvecklingsprojekt.. En annan kommun som sticker ut som nytänkande är Östersund som inte bara var tidigt ute, de jobbar även konsekvent vidare med sin elbilssatsning.
Den 4 juli kl 16, under Almedalsveckan, kommer finalister och jury presentera och diskutera vad som krävs på lokal nivå för att klara omställningen till en eldriven fordonsflotta.
Om tävlingen Laddguldet
Fortum Charge & Drive, 2030-sekretariatet med Klimatkommunerna och Power Circle står bakom tävlingen Laddguldet – Sveriges bästa elbilskommun. Syftet är att premiera de kommuner som satsar på omställningen. Förutom äran att utses till vinnare av Laddguldet -Sveriges bästa elbilskommun, kommer vinnaren att få välja laddplats för två semisnabba laddare i Fortum Charge & Drives nätverk. Juryn består av Tobias Henmark, chef för Fortum Charge & Drive i Sverige och Finland, Mattias Goldmann, vd Fores, Olle Johansson, vd Power Circle samt Fredrik Sandberg, chefredaktör för Elbilen.

 

Vad är Charge& Drive?

Att ladda med Charge & Drive är både smidigt och bra för miljön. Du startar och avslutar laddningen vid våra intelligenta Charge & Drive-laddstationer enkelt med hjälp av vår RFID-bricka eller din mobiltelefon. På Fortums Charge & Drive-laddstationer laddar du alltid med 100% förnybar och CO2-fri el.

Skaffa RFID kostnadsfritt genom att registrera dig

I vår unika webbapplikation hittar du enkelt utplaceringen och kan se tillgängligheten på våra laddstationer i realtid. Där sköter du även betalningar och kan se din laddhistorik, den hittar du här nedan eller på map.chargedrive.com.

 

Läs mer om oss och våra referenser på www.chargedrive.com​​​​

2017-08-28