Foto: Eva Edsjö

Värmepumpar blev ett lyft för villan

​Värmesystemet i villan börjar bli gammalt. Två nya luft-luftvärmepumpar ger Anders Bylander ett reservsystem om något skulle hända. Dessutom har han sänkt sin energianvändning. Långt ut på Färingsö i Mälaren utanför Stockholm bor Anders Bylander sedan snart 50 år. Han byggde sitt eget drömhus 1967, högst upp på en kulle med magisk utsikt över odlingslandskapet. Eftersom han själv är ingenjör och drev ett stort byggbolag visste han vad han ville. Därför har det inte fuskats med materialen i villan. På vardagsrumsgolvet ligger Hölömarmor och i hallen en vacker stenmosaik. Ett av kriterierna han satte upp var också att huset skulle värmas med värmeslingor i golvet. Det innebär att huset saknar radiatorer, vilket i sin tur gav flera fördelar: värmen från golvet är behaglig och jämn och när man inte behöver element under fönstren kan de gå från golv till tak. Vilket de också gör.

– Jag var väldigt tidig med att ha värme i golvet på ett helt hus. Systemet har fungerat bra. Man säger att det ska hålla i 20 år, nu har det hållit i 47, säger Anders Bylander. Just detta är en av anledningarna till att han började fundera på att installera två luft-luftvärmepumpar. Om golvvärmesystemet skulle gå sönder är kostnaden för att byta det hög och ingreppen i huset skulle bli stora.

– Jag vill inte stå där med skägget i brevlådan om något händer. Jag var tvungen att göra något. Från tanke till handling tog det något år eller två, men hösten 2014 slog han till. Efter att noga ha analyserat sin energianvändning räknade han ut vilken typ av värmepump han behövde samt hur många – ingenjören i honom har inte riktigt gått i pension än. Valet av leverantör föll på IVT, som har ett lokalkontor i grannbyn. Det verkade klokt att handla lokalt, tänkte Anders. IVT har också ett nytt samarbete med Fortum, som är hans elbolag. IVT bekräftade Anders tankar om att det behövdes en värmepump på varje våningsplan i villan. Installationen tog två dagar inklusive städning och hela paketet gick på cirka 40000 kronor.

– Det är en liten kostnad i förhållande till att byta värmesystem i huset. Ett tungt vägande skäl till att välja värmepump var att få en energieffektivare lösning. När Anders har jämfört elkostnaderna under den första vintern med värmepump med tidigare vintrar kan han konstatera att de har sänkts rejält.

– Dels sänker jag kostnaderna, vilket självklart är positivt, dels minskar jag min belastning på miljön. Det känns väldigt bra det med.
Andra positiva effekter av värmepumparna som han upplever är att inomhusklimatet har blivit behagligare eftersom luften roterar mer. I synnerhet i källaren är detta en fördel. Placeringen av luftvärmepumparna har valts ut för att ge bra effekt och för att inte störa. På övervåningen sitter den ovanför ytterdörren. Utedelen är gömd bakom husknuten för att inte vara störande estetiskt eller bullermässigt. Nedervåningens värmepump är gömd på baksidan av huset.

Anders Bylanders bästa värmepumpstips
Placering: ”Tänk noga igenom var värmepumpen ska installeras. Rådgör med installatören. Det är viktigt att den hamnar rätt så att luftströmmarna rör sig rätt i huset.”
Leverantör:”Jag handlade lokalt av IVT av den anledningen att jag tänkte att det blir lättare att få snabb service då.”
Antal: ”Har du två våningar kan du behöva två värmepumpar. För mig var det viktigt att ha en i källaren för att minska fukten där samt att få upp temperaturen något.”
 
3 största fördelarna för Anders
• Han har sänkt sina uppvärmningskostnader.
• Inomhusklimatet har blivit behagligare.
• Värmepumparna fungerar som reservsystem om hans nuvarande värmesystem slutar fungera.
 
Så funkar värmepumpar
• En luft-luftvärmepump kompletterar det befintliga uppvärmningssystemet. Den värmer enbart luften i huset och kan inte kopplas till ett vattenburet system eller varmvattenberedningen. Den har en utedel och en innedel.
 
• Hur stor besparingen blir varierar från hus till hus, men uppskattningsvis sparar man 30–50 procent av uppvärmningskostnaden, exklusive varmvatten. Tester visar att luft-luftvärmepumpen kan ha god effektivitet även vid cirka –15 grader.
 
• En värmepumps lönsamhet bestäms till stor del av husets planlösning och var inomhusdelen placeras. Värmepumpen passar bäst i hus med öppen planlösning för att varmluften ska kunna cirkulera på ett effektivt sätt. I hus med mer än ett våningsplan kan man installera flera inomhusdelar.
 
• Värmepumpens innedel ska placeras så att värmen lätt kan spridas till husets alla delar, alternativt där värmen bäst behövs. Fläkten i innedelen kan vara störande så se till att den inte placeras nära husets sovrum.
 
• Innan man skaffar en värmepump är det viktigt att man ser till att husets befintliga värmereglering är rätt injusterad och att termostaterna kan samköra med värmepumpen. Värmeregleringen ska slå på först när värmepumpen inte klarar att hålla inomhustemperaturen.
 
• Att elradiatorernas termostater är i god kondition är viktigt så att de reglerar ner värmen på radiatorerna när värmepumpen ger värme.
Källa: Energimyndigheten
 
INTRESSERAD AV VÄRMEPUMP?
Vill du veta mer om luft-luftvärmepumpar och hur du ska göra för att installera en i ditt hus? Läs på fortum.se/ivt. Där kan du också ta del av Fortums erbjudanden och paketpris för såväl köp som installation.
 
 
 

 
            

2015-09-01