" /> Smart stad| fortum.se

Fem tecken på att du bor i en smart stad

​En smart stad är en stad som folk trivs i. Den är också klimatsmart och planerad efter människornas behov.
– Ingen ska behöva ta bilen för att handla eller ta sig till jobbet, säger Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare.  

Runt om i världen växer smarta städer fram. Stadsbyggnadsforskaren Alexander Ståhle, aktuell med den kommande boken "Alla behöver närhet", guidar dig till vad som skiljer en smart stad från en osmart.

 

1. Tät bebyggelse

De flesta forskare är överens om att motorleder och utspridda småhus inte är hållbar stadsplanering. Täta städer är framtiden. 
– En smart stad är till för människorna, den utgår från hur vi vill leva våra liv. I dag sitter folk i bilkö mer än de har semester, det är inte en hållbar livsstil.
 
 

2. Bilfria gator

Elbilar och laddhybrider blir allt populärare. Men i en smart stad är bilarna inte bara miljövänliga, de är också betydligt färre.
– Precis som vi i dag inte köper CD-skivor, kommer vi med högsta sannolikhet inte längre att köpa bilar i framtiden. När vi behöver ta oss någonstans med bil beställer vi en robottaxi. Självkörande bilar finns snart överallt. 
 
 

3. Många mötesplatser

I början av 2000-talet trodde många att våra sociala liv skulle förflyttas till den virtuella världen. Det blev tvärtom. Behovet av att träffas på riktigt ökade av digitaliseringen. I smarta städer finns det därför gott om platser för både spontana och planerade möten. 
– Det kan vara allt från en gemensamhetslokal i huset du bor i, till en bra park och ett torg. Mötesplatser är också gator som inte tas upp av biltrafik. I städer som Paris och Barcelona har man börjat stänga gator för bilar.
 
 

4. Shopping i närområdet

Stora köpcentrum i anslutning till motorvägsavfarter hör inte till framtiden. I en smart stad finns shoppingen på promenadavstånd.
– Shoppingcenter som kräver bil utesluter alla som inte är bilburna. Det är en osmart lösning, inte minst för handeln. I en integrerad stad ligger handelslokalerna i samma kvarter som bostäderna och kontoren.
 
 

5. Öppna kontor

Filosofin ”sharing is caring” speglas allt tydligare i utformningen av våra kontor. Syftet med de nya lösningarna är att gynna kunskapsutbytet i organisationerna och att använda ytan effektivare.
– Ett smart kontor interagerar med det omgivande stadslivet. Har man kontoret eller till exempel ett kafé så är det öppet för alla, inte bara för personalen. Det skapar liv och rörelse på arbetsplatsen.
 
Text: Linnea Bolter
 

​Relaterat..


Cykelvänliga städer 
Åsikerna om vilken stad som är
Europas eller Sveriges mest
cykelvänliga städer går isär.
Men vi har topp-listorna!
 
 


Hej då fossilbil!

​​Till en början var det miljöhänsyn
som gjorde att Gillian Arback och
Henric Gustafson började titta på
elbilar. Men det finns fler anledningar. Läs mer2016-06-21