Förnybar energi

Vattenkraft

Vattenkraften är ryggraden i Fortums verksamhet och utgör idag den största delen av våra energikällor.

Om el med vattenkraft

Vindkraft

Vindkraften, som är både koldioxidfri och förnybar, är en stor del av våra framtida energilösningar.Läs mer om våra satsningar på energikällan som blir allt viktigare för oss.

Om el med vindkraft

Solkraft

Vi tror på det som kallas solekonomi. Det betyder att all vår energi i framtiden ska vara baserad på solen. Antingen direkt eller indirekt.

Om el med solkraft

Bra miljöval

Bra Miljöval gör skillnad för miljön och utfärdas av Naturskyddsföreningen.

Om Bra Miljöval