5 steg till solenergi

1. En solcellsanläggning kan kräva bygglov, vilket måste sökas innan installationen genomförs. Installatören gör också en föranmälan till elnätsägaren. När anläggningen är på plats byter nätägaren ut elmätaren till en dubbelriktad mätare. Det finns också bidrag att söka från länsstyrelsen, alternativt kan du söka ROT-avdrag för installationen.

2. För bästa resultat bör man utnyttja den södervända delen av taket. Det går att montera solpaneler på östra och västra sidorna, men med sämre resultat. Skorstenar och träd som skuggar panelerna minskar produktionen.
 
3. En kabel dras från solcellsanläggningen till husets elcentral. Vid elcentralen monteras en växelriktare som omvandlar solenergin från likström till växelström.
 
4. Eventuellt överskott av el säljs tillbaka till distributören. Sedan den 1 januari 2015 finns en skattereduktion för alla som gör det.
 
5. Solpaneler går att montera på nästan alla takunderlag. Dock är tak täckta med asbestplattor inte att rekommendera, inte heller om taket är gammalt och behöver renoveras. En solcellsanläggning har en livslängd på cirka 30 år.

  

2015-05-25