Ursprungsmärkning - var kommer elen ifrån?

Förnybara energikällor är något vi på Fortum brinner för och vi vill driva utvecklingen mot helt förnybar energiförsörjning.  Ett steg i den riktningen är att ge alla våra kunder el från 100 % vattenkraft. Vi kan dessutom garantera att den vattenkraft som vi levererar har producerats av Fortums svenska vattenkraftverk.

El såld 2016 

Fortum Markets samlade elförsäljning i Sverige hade under 2016 följande ursprung: 90 % förnybara energikällor(sol-, vind- och vattenkraft) och 10 % kärnkraft. Från och med den 17 september 2014 får alla våra kunder 100 % vattenkraft.

I diagrammen nedan kan du se ursprunget för den el Fortum sålt i Sverige under 2016.

  • Det övre diagrammet visar vår samlade elförsäljning fördelat på förnybara energikällor (sol-, vind- och vattenkraft) och kärnkraft.
  • Det undre diagrammet visar ursprunget på den el som som alla kunder får som tecknat elavtal med Fortum Markets AB efter dem 17 september 2014

Fortums samlade elförsäljning i Sverige 2016

 

90 % Förnybara energikällor; sol-, vind- och vattenkraft
10 % Kärnkraft
CO2-utsläpp: 0 g/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,004 g/kWh 

 

 

Privat- och företagskunder som tecknat fast eller rörligt elavtal med Fortum Markets AB efter 17/9 2014 får el producerat från 100 % förnybar energi.

100 % Förnybara energikällor; sol-, vind- och vattenkraft
CO2-utsläpp: 0 g/kWh
Kärnbränsleavfall: 0 g/kWh (2015 års siffror) 

 Till höger om cirkeldiagrammen kan du se vilken påverkan på miljön som elproduktionen medför i form av koldioxidutsläpp och kärnbränsleavfall per kWh producerad elkraft. Koldioxidutsläppen och mängden kärnbränsleavfall avser miljöpåverkan under drift för aktuella kraftslag.

Därför är det viktigt med ursprungsmärkning

Syftet är att det ska vara enklare för dig som kund att välja elhandelsföretag på andra grunder än enbart pris. Därför ska alla elhandelsföretag berätta för sina kunder om elens ursprung och om den miljöpåverkan elproduktionen medför, det regleras i en lag som trädde i kraft i april 2006.

           

2017-05-17