100% vattenkraft till alla

Vi tror på kraften i vattnet. Därför erbjuder vi nu alla våra kunder - nya som gamla, hushåll som företag el med ursprungsgarantier från våra egna vattenkraftverk runt om i Sverige. Givetvis utan att det kostar dig något extra.

För kommande generationer

Det är viktigt för oss att driva utvecklingen mot en helt förnybar energiförsörjning. Att ge alla våra kunder el från 100 % vattenkraft är ytterligare ett steg i den riktningen. Vattenkraften är vår största och viktigaste förnybara energikälla. Den är flexibel till skillnad från sol och vind, eftersom vi kan lagra vattnet i dammar, som ett naturens eget batteri och öka och minska produktionen av el efter behov. Vattenkraften är därför en förutsättning för fortsatt utbyggnad av sol- och vindkraft.

Vår vattenkraft är ursprungsmärkt

All vattenkraft som vi levererar har producerats med ursprungsgarantier. Det innebär att den volym vattenkraft vi säljer är knuten till ett eller flera specifika vattenkraftverk.

Du får kraften från vattnet

När du tecknar elavtal med oss får du automatiskt el från våra vattenkraftverk. Du kan till och med själv välja vilket vattenkraft som ska producera just din el. Vi säkerställer spårbarheten mellan kraftverkens produktion och våra kunders elanvändning med hjälp av ursprungsgarantier.

 

 

2015-11-18