" /> Förändringens vindar| fortum.se


Förändringens vindar

Vindkraften är under utveckling. Trenden går mot allt större kraftverk och turbiner. Nästa steg är flytande vindkraftverk, ankrade långt ute till havs.

Globalt fortsätter den snabba utbyggnaden av förnybar elproduktion. Enligt en färsk rapport från det internationella energiorganet IEA beräknas den stå för nästan två tredjedelar av världens nya elproduktion de kommande åren. 2013 stod den förnybara energin globalt sett för 22 procent av världens elproduktion. Enligt IEA:s prognos växer den andelen till 26 procent fram till 2020. Vindkraft är en viktig del av den nya produktionen.

Kina kommer ha en viktig roll
Väldigt mycket av den nya elproduktionen hamnar i växande utvecklingsländer. Kina pekas ut som det land där det mesta av den förnybara elen kommer att skapas. Sedan flera år tillbaka bygger man det som ska bli världens i särklass största vindkraftpark. Platsen är ett ökenområde i Gansu-provinsen i nordvästra Kina. Målet är att vindkraftparken ska vara färdigbyggd 2020 med en effekt på 20 000 MW och en årlig elproduktion på 70TWh. Det kan jämföras med Kinas totala elproduktion på 5 447 TWh (år 2013) och Sveriges på drygt 149 TWh (2013).
 
Vindkraft även till havs
Det byggs också vindkraft till havs, även om det är dyrare än på land. Den största vindkraftparken till havs i Europa finns vid Storbritanniens sydöstra kust. The London Array invigdes officiellt i juni 2013 och har 175 vindkraftverk utplacerade på ett 100 kvadratkilometer stort område. Avståndet från kusten är ett par mil, vilket gör att vindkraftverken knappt syns från land. Den installerade eleffekten på verken är 630 MW, och det gav under 2015 en årsproduktion av 2,5 TWh el, vilket räcker till 625 000 svenska lägenhetshushåll. Storbritannien har mycket kust och vind, vilket lockar vindkraftbranschen. Under 2015 blev nästa storsatsning officiell: Doggers bank ute i Nordsjön, cirka 12–13 mil från kusten. Där planeras för närmare 400 vindkraftverk på cirka 2 400 MW effekt, alltså nästan fyra gånger större än London Array.
 

Flytande Vindkraftverk
Vanliga havsbaserade vindkraftverk står på havets botten. En helt annan princip är att bygga turbiner som flyter. Man slipper då den komplicerade operationen att resa ett stort torn till havs. Allt kan göras på land, och sedan bogseras kraftverket till lämplig plats. Metoden utvecklas, bland annat av svenska Hexicon. De håller på att ta fram plattformar på upp till 400 meters längd med 3–5 turbiner. Planen är att bygga fullskaliga prototyper, varav en i Östersjön. Göteborgsföretaget Seatwirl är också inne på flytande vindkraft, här dock enstaka kraftverk. Bolaget siktar mot storlekar på hela 10 MW. Normalstorleken för ett vindkraftverk i dag är cirka 3 MW. Men tillverkarna strävar efter allt större vindturbiner för att komma högre upp, där det blåser bättre. Störst hittills är Vestas V-164. Denna jätte har 164 meters diameter på rotorn och en toppeffekt på 8 MW. En prototyp sattes upp på teststationen Østerild i norra Danmark i slutet av 2013. I oktober 2014 sattes vad som beskrivs som ett världsrekord. Under 24 timmar producerades 192 000 kWh el, vilket räckte till 13 500 danska hushåll under samma period. Vid normala väderförhållanden räcker produktionen till 7 500 hushåll.

Fortsatt etablering
Vindkraften är etablerad och den tekniska utvecklingen fortsätter. Den behöver dock bli mer konkurrenskraftig då den fortfarande är beroende av olika typer av subventioner. Eftersom vindkraftens produktion varierar beroende på när och hur mycket det blåser behövs andra reglerbara kraftkällor som inte ger koldioxidutsläpp, exempelvis vattenkraft. Ett annat sätt att lagra energi och utnyttja den när den behövs ser vi i elbilarnas batterier. För vindkraften kan inte ensam lösa hela vår elförsörjning. 

2016-03-07