3 månaders fast elpris

När du tecknar 3 månaders fast elpris så får du el producerad av 100% vattenkraft från Fortums Svenska vattenkraftverk. Du kan själv dessutom välja vilket vattenkraftverk du vill få din el producerad ifrån genom att klicka här!

Med 3 månaders fast elpris har du ett fast elpris för varje kalenderkvartal och du vet därmed vilket elpris du betalar under det kommande kvartalet. Dessutom följer elpriset elmarknadens långsiktiga prissvängningar vilket innebär att elpriset ofta kommer vara lägre under sommaren och något högre under vintern.

Priset på 3 månaders fast elpris uppdateras 4 gånger per år och meddelas här nedan sista dagen i kalenderkvartalet, innan det träder i kraft för nästkommande kalenderkvartal. Priset hittar du också på dina kommande fakturor. De historiska kvartalspriserna publiceras i en tabell här nedan.

Vill du teckna 3 månaders fast elpris eller något annat av våra elavtal, ring vår kundservice på 020-46 00 00.

Historiska elpriser 3 månaders fast elpris

2017-08-15