Villkor för privatkunder

För våra elhandelsavtal tillämpar vi elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning av el. Avtalsvillkoren är framtagna i samarbete mellan Svensk Energi och Konsumentverket.

Dessutom gäller Fortum Markets AB:s särskilda avtalsvillkor, som innehåller viktig information om bland annat de olika avtalsformerna, uppsägningstider och lösenavgifter.

Bolag

Fortum Markets AB, org.nr. 556549-0678​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

2017-10-09