Rörligt rent elpris

Rörligt rent elpris kan ge lägre kostnad

Ett rörligt elpris är för dig som tycker att det är okej att elpriset varierar, för du vet att över en längre tid, ger rörligt elpris ofta en lägre kostnad. Eftersom det rörliga elpriset följer prissvängningarna upp och ned på den nordiska elmarknaden ändrar sig priset från månad till månad. När priserna sjunker får du ett lägre elpris, men går elpriset upp får du betala mer. Om du ändrar dig, kan du alltid snabbt teckna ett fast elpris.

Rörligt rent elpris är ett rörligt elavtal där du får el till vårt inköpspris. Inga påslag förkommer utöver en månadsavgift. Elen produceras med 100 %  vattenkraft förstås.

Vårt inköpspris består av:
- den el vi köper in från Nord Pool
- våra kostnader för elcertifikat
- avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool
- våra kostnader för balanskraft - det är skillnaden mellan hur mycket el vi planerar att sälja och sedan faktiskt säljer

Vilka är Nord Pool, läs mer här.

Få superkoll på din förbrukning
Välj till tjänsten timmätning för att följa din elanvändning timme för timme. Samtidigt får du veta priset timvis. Gå in på  Mina sidor eller kontakta vår kundservice på 020-46 00 00. Timmätningen kostar inget extra.

Har du frågor och funderingar om det rörliga elpriset, kontakta vår kundservice. 020-46 00 00

        

Rörligt elpris med timmätning

Med rörligt rent elpris hos Fortum kan du få timmätning istället för den månadsvisa mätning de flesta av våra kunder har i dag. Du kommer då att kunna följa din elförbrukning timme för timme och du får samtidigt elen prissatt timvis. Det innebär att du kan ta kontrollen över dina elkostnader till exempel genom att styra över en del av din elförbrukning till de timmar på dygnet då elen är billigare.
  
Hur timmätningen påverkar dina elkostnader är mycket individuellt. Vi hjälper dig gärna att göra en bedömning. Om du idag har Tidstariff så påverkas du av att gå över till timmätning, hör av dig till oss för mer information. Du tecknar timmätning som ett tillval till rörligt elpris genom att kontakta vår kundservice på telefonnummer 020-46 00 00. Rörligt elpris med timmätning kostar inget extra.
 
 

Mängdrabatt

Har du fler boenden, t ex sommarstuga eller övernattningslägenhet? Vi kan erbjuda mängdrabatt! Rabatt på din el för varje extra boende. Ju fler boenden du har hos Fortum - desto billigare blir det. För varje extra boende som du köper el till får du en rabatt på 20 kronor per månad. Ännu en fördel är att du kan få allt på en och samma faktura.

Det enda som krävs är att du köper el till dina boenden från Fortum och att en och samma person står som mottagare av fakturan. Om du har ett boende hos Fortum och ytterligare ett - eller flera - hos någon annan elleverantör kan du byta till oss och få rabatten. Kontakta oss så berättar vi hur. Mängdrabatten kan endast utnyttjas för dina elhandelsavtal, rabatten gäller inte för dina nätavgifter. Rabatten gäller inte heller för elhandelsavtal med Rörligt Elpris med EuroBonus

Vill du utnyttja mängdrabatten kan du ringa kundservice på telefon 020-46 00 00.
 
 

2016-01-12