Så fungerar Egen El

Det är enkelt att vara mikroproducent av el. Här ser du en sammanfattning av hur det fungerar. 
• Installera sol- vind- eller vattenkraftverk
• Ny mätare
• Nytt abonnemang
• Ersättning för nätnytta
• Ersättning för elen

Efter installation - dags för ny elmätare

När du installerat solceller, en vindsnurra eller kanske ett litet vattenkraftverk, kommer ditt nätbolag ut och byter din mätare så att den mäter både den el du köper och den du vill sälja. All el mäts varje timme, vilket gör att det kommer att uppstå tillfällen då du producerar mer el än du använder, och den elen köper vi tillbaka av dig.
 

Nytt abonnemang behövs

När du fått din mätare installerad behöver du ett nytt abonnemang för din produktion. Ett abonnemang för din produktion och ett för din konsumtion. Ditt konsumtionsabonnemang blir oförändrat om du är mikroproducent, du kommer fortfarande att behöva betala nätavgift för den el du tar ut från nätet. För ditt produktionsabonnemang behöver du däremot inte betala någon nätavgift på.
 

Ditt nätbolag betalar för nätnyttan

För den el du säljer och matar ut på elnätet kommer ditt nätbolag att ersätta dig för enligt den så kallade nätnyttan du bidrar till. I och med att du överför el ut på nätet så minskar du de så kallade nätförlusterna som uppstår när nätbolaget överför el i nätet. För denna nätnytta ersätter nätbolagen dig med ca 2 till 7 öre per kWh. Hör med ditt nätbolag hur stor ersättning du får.
 

Och du får betalt för elen

Själva elen  säljer du till oss (Fortum Markets AB) och vi betalar dig samma pris som vi betalar på Nord Pool när vi köper in den, plus ersättning för momsen med 25 %.
 

Ring oss

Du kan enkelt beställa Egen El direkt här på webben eller genom att ringa vår kundservice på 020-46 00 00.
 
 

2017-06-13