Bra att tänka på innan energirådgivningen

Innan telefonsamtalet med vår energirådgivare kan det vara bra att du tänker igenom vissa saker och förbereda dig så att får största möjliga utbyte av samtalet.

Här är några exempel på vad du kan förbereda:

Energianvändning

 

Vilken typ av boende gäller energirådgivningen? Är det till exempel en villa, ett radhus eller ett fritidshus? Hur stor boyta har bostaden? Vilket år är bostaden byggd? Hur stor är energiförbrukningen i kWh/år?

Isolering

 

Vilken isolering finns i väggar och tak? Vilka fönster finns idag, t ex två-, eller treglasfönster?

Uppvärmning
 

Vilken typ av uppvärmning har bostaden, t ex oljeeldning, direktverkande el eller något annan form av uppvärmning?

Vatten

Finns det snålspolande munstycken på kranar och dusch?

Val av energieffektiv hemutrustning

Vilken utrustning finns i bostaden när det gäller energiklass, ålder på utrustningen etc.

Livsstil och hushållsel

Familjens storlek, hur många vuxna och barn finns i hushållet. Vilken belysning finns i bostaden? Är det mest lågenergilampor, LED-lampor etc.

Val och översyn av elavtal

Vilken typ av elavtal har du, är det t ex ett rörligt elpris eller ett fast? Om det är ett fast elpris, vad betalar du per kWh?

2015-02-11