Energispartips

Att spara energi är ingen konst – men hur gör man?

Idag pratas det mer och mer om hur vi alla bör spara energi för att hushålla med jordens resurser – men även för att få en lägre elräkning. Här har vi samlat många matnyttiga tips. En del känner du säkert redan till.

Vad är normal elanvändning?

Det finns riktvärden som ger en fingervisning om hur en vanlig elanvändning ser ut:

Lägenhet: 2 000 kWh/år

Villa utan elvärme: 5 000 kWh/år

Villa med elvärme: 20 000 kWh/år

Beroende på vad du använder din el till så kan din årliga elanvändning vara större eller mindre än riktvärdet. Om du bor i lägenhet men har tvättmaskin och torktumlare i lägenheten använder du troligen mer el än 2 000 KWh/år. Golvvärme i badrummet innebär också mer elanvändning.

Vad kan jag göra för att spara energi?

Det finns många sätt att energieffektivisera. Det viktigaste du kan göra är att fundera över vad du använder el till. Se sedan till att använda el till det du faktiskt uppskattar och har nytta av. I våra exempel här nedanför har vi räknat med ett elpris på 1,50 kr/kWh.

Uppvärmning

Ungefär 60 % av energin som används i hemmet går åt till uppvärmning. Det är viktigt att se över vilken typ av uppvärmning som passar huset bäst. Se också till att minimera värmeförlusterna som sker genom tak, golv, väggar, fönster och dörrar. Golvvärme med el kostar ungefär 33 öre/m2 och dygn. Om du har 5 m2 med golvvärme och stänger av golvvärmen under sommaren sparar du 152 kr.

Belysning

En LED-lampa använder bara 20 procent av den el en vanlig glödlampa behöver. Har du LED-lampor hemma ska du inte använda timer. Den drar nämligen mer el än vad lampan gör. Att ha en 7 Wattslampa tänd 6 timmar/dygn i ett år kostar 23 kr.

Kyl och frys

Det är skillnad på hur energieffektiva vitvaror är, välj noga när du köper nytt. En ny kyl eller frys  behöver cirka 80 % mindre el än en 15 år gammal. Elkostnaden för en ny kyl är ca 1,18 kr/dygn och en ny frys är ca 1,34 kr/dygn. 

Dusch

Elkostnaden för att duscha i 10 min är cirka 6 kr. Om du duschar 5 min kortare om dagen kan du spara upp till 1 100 kr/år. I många lägenheter ingår varmvatten i hyran.

Disk

Att diska i diskmaskin istället för under rinnande vatten sparar både energi och vatten. Elkostnaden för en disk i diskmaskin är ca 1,50 kr.

Tvätt

I genomsnitt tvättar vi 200 gånger per år. En tvätt i 60 grader kostar cirka  1,50 kronor i elkostnad. Kör du istället tvätten på 4o grader halveras energimängden - och därmed också kostnaden. Du sparar då 150 kr/år. Elkostnaden för att torka tvätt i tumlare är ca 1,50 kr/kg. Många torktumlare rymmer 6 kg vilket ger en elkostnad på 9 kr/torkning. Om du istället lufttorkar de 200 tvättarna/år sparar du 1 800 kr/år.

Mediautrustning

De flesta elprylar har blivit energieffektivare med åren. Men inte de senaste spelkonsolerna. Att låta en PS4 stå i standby-läge kostar ca 85 kr/år, en Xbox One hela 150 kronor.

Det finns fler tips på Energimyndighetens hemsida.

Säkringsstorlek

Om du har en större säkring än vad du behöver, betalar du onödigt mycket pengar för ditt nätabonnemang. Har du exempelvis bytt uppvärmningssystem, kan ditt säkringsbehov ha ändrats. Element, elpatroner och värmepumpar brukar tillhöra de apparater som använder mest el i hushållet.

Dina huvudsäkringar, som ofta sitter i anslutning till elmätaren, har två funktioner:
• De skyddar din elanläggning om det blir fel i den. Blir det exempelvis kortslutning ska ”proppen” gå, annars finns risk för person- och egendomsskada samt brand.
• De anger hur mycket ström (ampere = A) du kan använda samtidigt – därigenom påverkas också ditt fasta elnätspris.

Rekommendationer

Dessa rekommendationer ger en ungefärlig bild av hur stor huvudsäkring du behöver. Du kan utläsa säkringens storlek genom färgen på den lilla "indikeringsknapp" som lossnar när säkringen går - du återfinner samma färg på bottenplattorna i din elcentral som visar vilken säkring som passar i de olika hålen.

Årlig elanvändning på 0-25 000 kWh/år - 16 A. Samtidigt effektuttag max 11 kW. Har du elpatron, många elelement eller andra stora apparater kan du behöva 20 eller 25 A-säkring. 16 A-säkringar har grå märkning.

Årlig elanvändning på 20 000-35 000 kWh/år - 20 A. Samtidigt effektuttag max 14 kW. Har du elpatron, många elelement, bastu eller andra stora apparater kan du behöva 35A-säkring eller större. 20 A-säkringar har blå märkning.

Årlig elanvändning 30 000-50 000 kWh/år - 25 A. Samtidigt effektuttag max 17 kW. Har du elpatron, många elelement, bastu eller andra stora apparater kan du behöva 35A-säkring eller större. 25 A-säkringar har gul märkning.

Sänkning av säkringsstorleken

Om du har en större säkring än du behöver kan det finnas pengar att spara. Genom att byta till en mindre säkring blir din fasta kostnad lägre. Det här kan du själv göra för att se om det är möjligt att säkra ned:

• Testa att byta dina huvudsäkringar till en storlek mindre. Prova under en längre tid och då du använder som mest el samtidigt, om inte säkringarna löser ut kan du säkra ned.

• Ta kontakt med en behörig elinstallatör som byter din bottenkontakt (den del som begränsar säkringsstorleken) och anmäler säkringsändringen till din elnätägare, först då kan din kostnad sänkas.

OBS! Byte av bottenkontakter eller omkopplingar i den fasta installationen får endast utföras av en behörig elinstallatör.

Höjning av säkringsstorleken

Kontakta en behörig elinstallatör om du behöver höja din huvudsäkring. Elinstallatören skickar då först in en så kallad föranmälan till din elnätägare. Elnätägaren kontrollerar sedan att elnätet där du bor är dimensionerat för höjningen.

Boka tid för personlig energirådgivning

Ett sätt att komma vidare med energibesparingarna kan vara att boka en telefontid hos våra kunniga energirådgivare för en personlig energirådgivning. Energirådgivningen kostar 495 kronor, men för dig som är privatkund och köper din el av oss är den just nu kostnadsfri.

Boka rådgivning

 

Oberoende energirådgivning

I varje kommun finns det en energi- och klimatrådgivare. Du kan ringa eller mejla till din kommun för att få kontakt med rådgivaren. Inriktningen på rådgivningen är opartisk, kostnadsfri samt teknikneutral. På Energimyndighetens hemsida kan du läsa mer om energi- och klimatrådgivningen.

Bra länkar

Vi har också samlat ihop sidor där du hittar fler bra tips om hur du kan minska energianvändningen för dig och ditt hushåll.

2016-11-15