Smart Living

Världens storstäder växer och det ställer stora krav på framtidens elnät, men även på oss el-konsumenter. Med högre förbrukning, aktivare kunder och mer väderberoende elproduktion (vind och sol) måste elnätet bli mycket bättre på att kommunicera, analysera och agera. Samtidigt är det nödvändigt att vi konsumenter blir mer medvetna om hur mycket energi som vår belysning och våra hushållsmaskiner förbrukar i vardagen.

EU-projektet GrowSmarters huvudsakliga mål är att sänka energiförbrukningen med 60 procent i utvalda områden. Fortum ingår i projektet med lösningen SmartLiving, som finns installerad i 54 lägenheter i Årsta.
 

Smarta urbana lösningar för en hållbart växande stad


Fortum ingår i det av Stockholms stad ledda EU-projektet GrowSmarter. Med smarta miljötekniklösningar inom energi, infrastruktur och transporter är målet energieffektivisering och minskad klimatpåverkan samtidigt som fler jobb skapas. Städerna ska dessutom bli mer lättframkomliga och attraktiva för invånarna.

I GrowSmarter samarbetar åtta europeiska städer med olika miljöteknikföretag för att testa och utveckla 12 smarta lösningar för urban hållbar tillväxt. Stockholm, Barcelona och Köln är demonstrationsstäder tillsammans med de innovativa miljöteknikföretag som ingår i projektet. Med i projektet är också städerna Cork, Graz, Porto, Valetta och Suceava, som följer och tar del av erfarenheter kring projektets hållbara smarta lösningar.

Målet med projektet är att minska energiförbrukningen och utsläppen från transporter med 60 procent i de utvalda områdena samt att skapa 1500 nya jobb i nära samarbete med miljöteknikföretagen.
 

Stockholms-siten


I Stockholm implementeras smarta lösningar i tre områden: Valla Torg/Årsta, Västberga och Slakthusområdet. Stadsdelarna är områden i förvandling i Stockholm och representativa för många europeiska städer. Utöver detta arbetar projektet även med enstaka åtgärder i Bromma (Ulvsundavägen) och Farsta. Läs mer om projektet på www.grow-smarter.eu/home/
 

SmartLiving


Vi tror att de flesta av oss vill hjälpa till att göra världen miljövänligare. Vi svenskar är bra på att åka kollektivt och vi är bra på att panta flaskor och återvinna sopor, med mera. Antagligen så är vi bra på de här sakerna för att det är enkelt att åka kollektivt, panta och återvinna. Vi har bra system för det.

Tanken med Smart Living är bygga ett smartare system för energianvändning hemma – få smarta apparater att gå igång när det är låg belastning i elnätet, eller när det finns mycket väderberoende elproduktion i systemet, till exempel.

I Grow Smarter har 54 helt vanliga familjer flyttat in i ovanligt smarta lägenheter. För i lägenheterna finns en hel del saker som gör det enklare att ändra på hur man använder el. Det finns smarta eluttag som kan stänga av maskiner i stand-by-läge eller släcka lampor när de inte används. Det finns smarta termostater som kan sänka temperaturen när man sover eller inte är hemma. Och det finns smarta laddstolpar för elbilar som man kan ställa in så de går igång när elen är som renast.

Varje familj har en läsplatta som visar hur mycket energi de använder och i läsplattan gör de också de inställningar som de tycker verkar bra för just deras förbrukning. Allt detta mäter vi för att lära oss så mycket som möjligt, och se vad vi ska ändra på för att det ska bli ännu enklare att leva energismart.

Större konsumentmakt tror vi är en viktig del i framtidens energisystem. Och genom beteendeforskningen kan vi ta fram bättre sätt att ta vara på den. Så att det blir lika enkelt använda el på ett smart sätt hemma, som det är att panta en flaska.
 

Kundservice SmartLiving


Lite längre ner finner du de vanligaste frågorna och svaren kring SmarLiving. Finner du inte svaret där, eller om du vill rapportera ett fel så når du kundservice på:

Telefon:  0771-411002
E-post:  smartlivingarsta@fortum.com

Där kan du också boka ett hembesök av oss för genomgång av hur du använder systemet. Kundservice når du alla dagar dygnet runt och det är kostnadsfritt.

 

Vanliga frågor och svar

 

Fråga: Jag har problem med min dimbara belysning

Takbelysningen i din lägenhet har dimmerfunktion kopplad till SmartLivingsystemet. För att takbelysningen ska fungera på ett korrekt sätt måste du använda dimbara LED-lampor. Välj en dimbar LED-lampa med en effekt på minst 11 W.
Skruvar man av misstag in en icke dimbar lampa kommer inte belysningen att fungera korrekt. Det går att åtgärda enkelt.
1. Bryt strömmen till den grupp som belysningen tillhör, tex. Vardagsrum, på elcentralen som sitter i mediaskåpet.
2. Byt till en dimbar lampa, t.ex. en dimbar LED-lampa.
3. Slå på strömmen igen. Det kan ta en liten stund (minst 3 min) innan systemet synkar och känner av den nya lampan. Under tiden som systemet synkar kan ljusstyrkan i lampan gå upp och ner upprepade gånger av sig själv.
OBS! Under synkningen får man ej prova att tända och släcka den aktuella lampan.
 

Fråga: Kan jag använda halogen-lampor?

Svar: Ja det kan du om de är dimbara.
 

Fråga: Är alla lysknappar kopplade till systemet?

Svar: Be kunden trycka på lysknappen, om den återfjädrar är den dimbar och finns i vårt system.
 

Fråga: Går det att jämföra min energiförbrukning med mina grannars?

Svar: På startsidan kan man se hur man ligger till med sin förbrukning av el, värme och vatten jämfört med övriga användare av Tingco. Där kan man se både förbrukningen just nu samt förbrukningen hittills idag jämfört med andra användare.
 

Fråga: Varför är surfplattan låst?

Surfplattan är låst för att säkerställa att forskningsprojektet får ut den information som behövs för forskningen. Det går därför inte att använda den till annat än projektet.
 

Fråga: Hur lägger jag till en smartplugg i systemet?

Svar: Sätt in den i eluttaget och knäpp på smartpluggen på knappen, så den får ett vitt sken. Låt den sitta i väggen ca 15 minuter och smartpluggen kommer automatiskt att parkopplas.
 

Fråga: Går det att beställa fler smarta pluggar?

Under Grow Smarter projektet (2017-2019) kommer det tyvärr inte att gå att beställa fler smarta pluggar. Vi återkommer med information om detta om det blir aktuellt att kunna beställa fler smarta pluggar.
 

Fråga: Varför syns det inte att man laddar plattan när man sätter in elkontakten?

Svar:  Är batteriet helt urladdat tar det en stund innan man ser att läsplattan laddar. Den kan vara svart i 5-10min, sedan dyker batteriikonen upp som indikerar att plattan laddas.
 

Fråga: Jag vill boka ett hembesök.

Svar: Vi gör hembesök vissa kvällar måndag-torsdag kl18:00-20:30. Ring kundservice på 0771-411002 eller e-posta  smartlivingarsta@fortum.com med så hjälper de till att boka en tid.

 

Fråga: När får jag min elfaktura?

Svar: Du får fakturor från Ellevio för elnätsavgiften och från den elhandlare du valt för själva elen.
 

Fråga: Varför är det skillnad i antal kilowattimmar, kWh, mellan min elfaktura och det som läsplattan i SmartLiving-systemet anger att jag förbrukat?

Svar:  Det som står på din faktura är den korrekta förbrukningen och den du betalar för. Ser du en skillnad kan det t.ex. bero på en driftstörning i SmartLiving eller att vi har gjort uppdateringar i systemet och därför har inte del av förbrukningen kommit in i systemet.
 

2017-10-12