En timeout har inträffat för webbdelen.

Bidrag, ersättning och skatteavdrag – se vad solen betalar tillbaka

 

Att installera egna solpaneler är en investering som både du och miljön har mycket att vinna på. Inte mer än rätt om du tänker på vad solen har kostat dig genom åren när den smält din glass, blekt din markis och lurat dig att impulsköpa dyrt badmode. Och tack vare vår smarta lösning har det aldrig varit enklare.

När du gör den investeringen så finns det ett antal bidrag, ersättningar eller avdrag som gör att din återbetalningstid kan bli kortare. Nedan hittar du information om detta.

Investeringsstöd till solcellsanläggningar
Regeringen avsätter en summa pengar för investeringsstöd till solceller. Energimyndigheten fördelar sedan dessa till länsstyrelserna i landet. Sökanden lämnar in ansökningar till länsstyrelsen via Boverkets portal. Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem.

Stödnivån från och med den 1 januari 2015 är maximalt 30 procent till företag och högst 20 procent till övriga. Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. För ansökningar från andra än företag som inkommit innan 1 januari 2015 gäller den tidigare stödnivån, det vill säga 35 procent. Ansökningarna behandlas i turordning av länsstyrelserna. Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker.Regeringen aviserade i höstbudgeten ökade satsningar på solceller om 225 miljoner kronor 2016 och därefter 390 miljoner kronor varje år 2017-2019. Detta innebär sammanlagt 1,4 miljarder kronor.

Läs om invsteringsstöd för solceller!

Rot till solcellsanläggningar
Det finns även möjlighet att söka Rot-avdrag för solcellsinstallationen (avdrag för arbetskostnaden), dock kan man inte få både investeringsstöd och Rot. För tillfället ligger avdraget på maximalt 30 procent av installationskostnaden.

Läs mer om ROT!

Du kan få skatteavdrag
Från och med 1 januari 2015 har du som mikroproducent av Egen El möjlighet att ta del av en skattereduktion på 60 öre/kWh, på den el som du säljer vidare. Max skattereduktion är 18 000 kr/år (30 000 kWh/år) och reduktionen görs på din inkomstdeklaration. Man kan inte få skattesubvention på de kWh som överstiger uttaget. Om du köper 15 000 kWh per år men under samma år skickar in 20 000 kWh på elnätet får du inte skattesubvention på de 5000 kWh över uttaget. För att räknas som mikroproducent och ha möjlighet att få skattereduktion får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere.

Läs mer om skatteavdrag för egenproducerad el

Ersättning Egen El – Spotpris + 1 kr!
Under året kommer det inträffa att dina solpaneler producerar el som du inte använder. Den elen kommer att skickas tillbaka ut på elnätet och vi på Fortum kan köpa den av dig. Uppskattningsvis är det ca 25% av den totala produktionen av solel från de solpaneler som du installerar. Vi köper din solel till ett pris baserat på Nord Pools spotpris i just ditt elområde, plus moms på 25 %. Dessutom får du 1 krona extra under 24 månader om du beställer före den sista oktober. Vi redovisar den el du levererat till oss på en separat faktura. Sen återbetalar vi din ersättning på nästkommande elhandelsfaktura. Kontakta vår kundservice för att få veta mer om Spotpris + 1 kr! 08 - 671 70 70

 Jag är intresserad och vill läsa mer om Fortums solpaneler

 

  

2017-10-10