Piloten för virtuella kraftverk

Vi har börjat styrningen med våra 100 testpiloter! Det är fantastiskt att så många är intresserade av att vara med och skapa en mer hållbar framtid! Tack!

Virtuellt kraftverk med svk 

 

Vadför virtuella kraftverk behövs?

 

Andelen sol-, vind- och vågkraft ökar i elsystemet. För att tillförsel och förbrukning ska balansera varandra i varje ögonblick behöver vi i framtiden kunna styra förbrukningen eftersom vi till exempel inte kan bestämma hur mycket det blåser.

 

För att kunna öka andelen sol- och vindkraft i Sverige, behövs hushåll som bor i villa, radhus eller kedjehus och har en elektrisk varmvattenberedare till vår pilot för virtuella kraftverk.

Om du är intresserad när det blir dags för en andra omgång kan du anmäla ditt intresse här nedanför. Snart kommer vi också att söka testpiloter för Fortums hembatterilösning - är du intresserad så kan du också anmäla det nedan.

 

Hur fungerar det virtuella kraftverket?

 

Det som görs är att en liten styrenhet monteras vid elcentral i pilothus. Från början av december, börjar piloten med balanseringen av elsystemet med hjälp av varmvattenberedare. Det som då händer är att Svenska Kraftnät (som är ansvariga för det svenska elnätet) stänger av eller sätter på varmvattenberedaren i korta perioder beroende på behovet i elnätet. För att kunna göra det här, behöver vi din hjälp!

Var inte orolig för att varmvattenet ska ta slut, beredaren slås bara av i korta stunder. Skulle du vilja hjälpa till? Om ja, kan du anmäla det nedan. 

 

Vad är virtuell energi?

 
När du är med i det virtuella kraftverket producerar du än så länge ingen egen el, utan det du hjälper till med är att minska behovet av reservkraftkällor med stora utsläpp. Du gör så, om du under korta perioder undviker att konsumera el.

Därför behöver vi 100 eller fler hushåll är för att garantera ett visst antal kilowattimmar i utebliven elförbrukning. Tillsammans bildar de hundra inkopplade hushållen ett mindre virtuellt kraftverk. 25 000 hushåll motsvarar ett medelstort vattenkraftverk som redan nu används för att balansera elsystemet.
 
Den virtuella elproduktionen har även ett ekonomiskt värde som kan beskrivas som skillnaden mellan högt och lågt elpris. Elpriset är högt när det är ont om el och lågt när det finns gott om el.
 

I framtiden används inte bara varmvattenberedare

 
Först testar vi den nya balansningen med varmvattenberedare och snart också hembatterier för solcells. I följande steg kan det vara möjligt att ansluta också frysboxar, parkerade elbilar och värmepumpar. Då får vi, i andra änden, utrymme att bygga ut mer vindkraft och solkraft. På sikt anser vi att all elproduktion i världen måste bli förnybar och det här är en del i den nödvändiga utvecklingen.
 
 

Vad får jag för att vara med?

 
För att vara med, får hushållen möjlighet att följa sin egen elanvändning genom en app som visar hushållets elförbrukning i realtid. Du får alltså vara med och testa en ny version av vår energidisplay, i din mobiltelefon, och ge oss synpunkter på hur den skulle kunna förbättras och hur vi kan göra det attraktivt för fler kunder att vara med och bygga en hållbar framtid.
 
 

Faktaruta: Så här fungerar det virtuella kraftverket:

 
Myndigheten Svenska Kraftnät ansvarar för det nationella elnätet och ser till att det alltid råder balans mellan tillgång och efterfrågan på el. När Fortum skapar ett virtuellt kraftverk tillsammans med hundra hushållskunder kan man erbjuda en minskad efterfrågan på el som motsvarar en effekt på 100 kW. Det virtuella kraftverket låtsas då producera el genom styrd och mätbar minskad konsumtion. Kraftverket tas i bruk under perioder då det för tillfället är låg produktion av vindkraft och solkraft.
 
 

Frågor?

 
För att veta mer, kontakta Staffan Sandblom: energidisplay2.0(at)fortum.com
 
 

Jag vill vara med min elektrisk varmvattenberedare eller hembatteri!

 

 
 
 
 


 
 

2017-03-27