Säsongskontroll av fjärrvärmecentralen - villa

För en riktigt bekväm tillvaro som fjärrvärmekund kan det vara tryggt att beställa en planerad funktionskontroll av fjärrvärmeutrustningen.

Håll systemet i trim
Fjärrvärmen har en mycket hög leveranssäkerhet. Det innebär att  du  i praktiken alltid kan räkna med att värmen når din fastighet. Skulle det ändå vara problem med att hålla temperaturen i fastigheten, är det med största sannolikhet systemet  inom fastigheten som inte fungerar som den ska. Det kan vara delar som är slitna, ventiler som är otäta, expansionssystem som inte är fyllda eller pumpar som inte fungerar. Detta kan märkas genom att inomhustemperaturen faller, stiger eller att tappvarmvattnet inte blir lika varmt som vanligt.

Som fjärrvärmekund kan du beställa kontroll av fjärrvärmecentralen inför vintersäsongen och därmed minska risken för haveri eller andra akuta reparationsbehov.
Säsongskontrollens innehåll
Den inkluderar kontroller av temperaturer, systemtryck, funktioner och inställningsvärden.
Exempel på kontroller:
  • Systemtryck och expansionskärl
  • Kontroll pumpar radiatorpump / vvc-pump
  • Kontroll motorventiler / ställdon
  • Kontroll inställningsvärden reglerutrustning VS/VV
  • Temperaturkontroll fjärrvärme tillopp / retur
  • Temperaturkontroll radiatorkrets tillopp / retur
  • Temperaturkontroll varmvatten tillopp / vvc
  • Avläsning av energiförbrukning och analys av denna

 

​Pris: ​2 200 kronor inkl. moms

 

 

För beställning av denna tjänst eller frågor kontakta Fortums kundservice på tel: 020-31 31 51 eller via e-post till kundservice.varme@fortum.com
 

2017-01-04