Villa Trygg

 

Fungerar fjärrvärmecentralen som tänkt?

Fjärrvärmen har en mycket hög leveranssäkerhet. Det innebär att du kan känna dig trygg med att
värmen når din fastighet. Skulle det ändå vara problem med att hålla värmen så kan det vara fjärrvärmecentralen som inte fungerar som den ska. Det kan bero på att delar är slitna, otäta ventiler, expansionssystem som inte är fyllda eller pumpar som inte fungerar som de ska. Detta kan du märka som fallande eller stigande inomhustemperatur eller tappvarmvatten som inte är lika varmt som vanligt.

Genom att teckna Villa Trygg genomför vi en funktionskontroll vartannat år och minskar därmed risken för problem eller andra akuta reparationsbehov. Vi besöker dig vartannat år och ser över din fjärrvärmecentral.

Villa Trygg inkluderar en inledande utbildning i hur fjärrvärmecentralen fungerar och kontroller av temperaturer, systemtryck, funktioner och inställda värden.
 

Exempel på kontroller som genomförs:

•Systemtryck och expansionskärl
•Pumpar och radiatorpump/vvc-pump
•Motorventiler/ställdon
•Inställningsvärden reglerutrustning VS/VV
•Temperatur fjärrvärme tillopp/retur
•Temperatur radiatorkrets tillopp/retur
•Temperatur varmvatten tillopp/vvc
•Avläsning av energiförbrukning

Efter besöket så lämnas ett protokoll från funktionskontrollen där det framgår vilka åtgärder som rekommenderas.

Vid akuta problem i din fjärrvärmecentral ingår även ett servicesbesök (1 timme) på plats, per avtalsperiod.
 
 
För att genomgången av undercentralen ska bli så korrekt som möjligt så krävs det kallare väderlek. Därför utför vi utbildningen och injusteringen enbart mellan oktober och april månad. Vi kontaktar dig när det är dags för vårt första besök.
 
 
​Pris: ​129 kronor inkl. moms per månad tillsammans med din vanliga fjärrvärmefaktura
 

För beställning av denna tjänst eller frågor kontakta Fortums kundservice på tel: 020-31 31 51 eller via e-post till kundservice.varme@fortum.com

 

 

​​​​​​​

2017-03-14