Miljö

Hållbarhetsredovisning 2014

Fortum Värmes hållbarhetsredovisning följer standarden Global Reporting Initiative (GRI) och är en del i årsredovisningen.

Hållbarhetsredovisning 2014

Fjärrvärmens miljövärden 2015

Läs om fördelningen av bränslen och miljövärden i vår fjärrvärme- produktion 2015.

Fjärrvärmens miljövärden 2015

Klimatneutral fjärrvärme

Vi fortsätter att investera i åtgärder som ska göra vår fjärrvärmeproduktion än mer skonsam.

Klimatneutral fjärrvärme

Hållbarhet

Fortum Värme vill bidra till en hållbar utveckling av Stockholms stad tillsammans med kunder, leverantörer och ägare.

Hållbarhet för Fortum Värme