Normalpris 2015

Vi är glada att kunna meddela att vi sänker priset för småhusen för 2015 med 1 % jämfört med priserna 2014. Priset på fjärrvärme sätts så att det ska vara konkurrenskraftigt i förhållande till andra alternativ, som exempelvis värmepumpar och biobränsle.

Nedan visas Normalpris 2015 för småhus. Normalpris är den prislista du får om du inte väljer något annat alternativ eller har ett löpande avtal som även gäller för 2015. Alla priser är inklusive moms. Prisvillkor hittar du i prislistan längst ner på sidan.

Pris

 
​Fast del (kr/år) ​Energi (öre/kWh)
​5 940 ​66,30
 

Förklaring

Priset på fjärrvärme består av en fast del och en energidel.

Fast del
Priset för den fasta priskomponenten (kr/år) gäller per kalenderår och faktureras månadsvis.

Energi
För den fjärrvärme som levereras till fastigheten betalas ett pris per energienhet (öre/kWh).

2015-09-17