Avtalsvillkor

Nya allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till konsumenter

Energiföretagen Sverige har tillsammans med Konsumentverket arbetat fram ett reviderat förslag till allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till konsumenter. Parterna har godkänt förslaget, vilket innebär att det nu finns en ny branschöverenskommelse om dessa villkor.
Fortum Värme har valt att anta de nya villkoren att gälla från och med den 1 juni 2017.
 

2017-03-23