Energipris

Som fjärrvärmekund har du möjlighet att teckna prisavtal om Energipris för fjärrvärme på 2 eller 3 år, där priset är bundet under hela avtalsperioden. Priser för Energipris 2 och 3 år för småhus är oförändrade.
Nedan visas Energipris 2 och 3 år för småhus. Alla priser är inklusive moms. För att tec​​​​kna Energipris 2 eller 3 år ladda ner prisavtalet nedan, fyll i och skicka in det till oss. Prisavtalet ska vara oss tillhanda senast 2016-12-31.​
Observera att du ska inte gör något nytt val om du redan har ett tidsbundet prisavtal som även gäller för nästa år.

 Pris

​Prisavtal ​Energi (öre/kWh)
Energipris 2 år (avtalstid 2016-01-01–2017-12-31) ​100,4
Energipris 2 år (avtalstid 2017-01-01–2018-12-31) ​100,4
Energipris 3 år (avtalstid 2016-01-01–2018-12-31) ​101,4
Energipris 3 år (avtalstid 2017-01-01–2019-12-31) ​101,4
Förklaring
Priset på fjärrvärme är uppdelat i två priskomponenter.

Fast del
Priset för den fasta priskomponenten (kr/år) gäller per kalenderår och faktureras månadsvis.

Energi
För den fjärrvärme som levereras till fastigheten betalas ett pris per energienhet (öre/kWh).
 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

2017-02-14