Fast pris

Som fjärrvärmekund har du har möjlighet att teckna prisavtal om Fast pris 2 eller 3 år, där priset är bundet under hela avtalsperioden. Priserna för Fast pris 2 och 3 år för småhus är oförändrade.

Nedan visas Fast pris 2 och 3 år för småhus. Alla priser är inklusive moms. För att teckna Fast pris 2 eller 3 år ladda ner prisavtalet nedan, fyll i och skicka in till oss. Prisavtalet för 2017 finns tillgängligt att välja fram till 2017-11-10 

Observera att du ska inte gör något nytt val om du redan har ett tidsbundet prisavtal.

 

Pris

Prisavtal                                                                 ​Fast del (kr/år) ​Energi (öre/kWh)
Fast pris 2 år (avtalstid 2016-01-01–2017-12-31)   6 088 ​​68,0
Fast pris 2 år (avtalstid 2017-01-01–2018-12-31)   6 088 ​​68,0
Fast pris 3 år (avtalstid 2016-01-01–2018-12-31)   ​6 177 ​69,0
Fast pris 3 år (avtalstid 2017-01-01–2019-12-31)   ​6 177 ​69,0
Förklaring
Priset på fjärrvärme är uppdelat i två priskomponenter.

Fast del
Priset för den fasta priskomponenten (kr/år) gäller per kalenderår och faktureras månadsvis.

Energi
För den fjärrvärme som levereras till fastigheten betalas ett pris per energienhet (öre/kWh).  

​ ​​​​​​​​​​​​​​​

2017-02-14