Priser fjärrvärme 2017

Normalpris

Normalpris är den prislista som gäller om du inte gör något annat val.

Om Normalpris

Fast pris

Förutom Normalpris kan du teckna avtal om Fast pris på två eller tre år.

Om Fast pris

Energipris

En prismodell utan fasta priskomponenter som kan tecknas på två eller tre år.

Om Energipris

Avtalsvillkor och prissättning

Här finns avtalsvillkor för privata fjärrvärmekunder samt information om prissättning och Reko fjärrvärme.

Allmänna avtalsvillkor

Prissättning och Reko fjärrvärme