Kostnadsjämförelse 2013

Fjärrvärme från Fortum ska alltid vara ditt bästa alternativ på den lokala värmemarknaden, med ett över tiden stabilt och konkurrenskraftigt pris. Vi prissätter sedan många år tillbaka fjärrvärmen utifrån de konkurrerande uppvärmningsalternativen som finns på din lokala värmemarknad. Varje år gör vi en bedömning av hur värmemarknaden ser ut och prisjusterar därefter. Vi garanterar priset för hela nästa år oavsett hur värmemarknaden i övrigt utvecklas. Det kan vara tryggt att veta.

I praktiken innebär alternativprissättning att vi kontinuerligt analyserar hur stor kostnaden är för uppvärmningsalternativen (värmepumpar och pellets) och prissätter fjärrvärmen därefter. Målet är att fjärrvärmen ska vara det bästa alternativet. I våra analyser har vi med en mängd olika faktorer: bränslepriser, elpriser, energiskatter, merkostnader för utökade elabonnemang, drift- och underhållskostnader och räntor.

Diagrammet nedan visar aktuell prisjämförelse för uppvärmning av ett småhus med 20 000 kWh årsförbrukning. Jämförelsen avser 2013 års priser och är inklusive moms

kostnadsjämförelse uppvärmning

 

Så har vi räknat

Nedan ser du vilka grunddata vi har använt till beräkningen av totalkostanden för de olika uppvärmingsalternativen.

​Pelletspris ​0,62 kr/kWh ​Källa: Agroenergi
​Elpris (kraftpris) ​0,47 kr/kWh ​Källa: Nordpool
​Avskrivningstid Fjärrvärme: ​20 år 
Bergvärmepump: 18 år
Övriga alternativ: 15 år
​Ränta (real) ​0,6 %

I tabellen nedan redovisas mer i detalj vad kostnaden inkulsive moms per kWh är för de olika uppvärmningsalternativen.  

​Fjärrvärme Värmepump​ ​ ​ ​Pellets
​Bergvärme ​Frånluft ​Uteluft ​(elspets)
​Fast energipris ​kr/kWh ​0,41 ​0,13 ​0,17 ​0,13 ​0,11
​Rörligt energipris ​​kr/kWh ​0,68 ​0,43 ​0,79 ​0,53 ​0,79
​Drift och underhåll ​​kr/kWh ​0,02 ​0,09 ​0,05 ​0,07 ​0,09
​Kapitalkostnader ​​kr/kWh ​0,11 ​0,42 ​0,27 ​0,39 ​0,37
​Summa ​kr/kWh ​1,22 ​1,07 ​1,28 ​1,12 ​1,36
 

2014-05-07