son och morfar i fönster

Normalpris 2014

Våra priser för villkunder kommer vara oförändrat även under 2014. Priset på fjärrvärme sätts så att det ska vara konkurrenskraftigt i förhållande till andra alternativ, som exempelvis värmepumpar och biobränsle.

Nedan visas Normalpris 2014 för småhus. Normalpris är den prislista du får om du inte väljer något annat alternativ eller ett löpande avtal som även gäller för 2014. Alla priser är inklusive moms. Prisvillkor hittar du i prislistan längst ner på sidan.

 

Pris

 
​Fast del (kr/år) ​Energi (öre/kWh)
​6 000 ​67,0
 

Förklaring

Priset på fjärrvärme är uppdelat i två komponenter.

Fast del
Priset för den fasta priskomponenten (kr/år) gäller per kalenderår och faktureras månadsvis.

Energi
För den fjärrvärme som levereras till fastigheten betalas ett pris per energienhet (öre/kWh).
 

2014-06-10