FORTUM ABP:S STYRELSEKOMMITTÉR

Fortum Abp BÖRSMEDDELANDE 16.3.2006 1(1)


FORTUM ABP:S STYRELSEKOMMITTÉR

Fortum Abp:s styrelse har valt följande medlemmar till nominerings- och
ersättningskommittén: Peter Fagernäs (ordförande), Esko Aho, Marianne Lie och
Matti Lehti.

Till revisionskommittén valdes Birgitta Kantola (ordförande), Birgitta
Johansson-
Hedberg och Christian Ramm-Schmidt.


Fortum Abp
Carola Teir-Lehtinen
kommunikationsdirektör


Distribution:
Helsingforsbörsen
Centrala nyhetsmedia